Promoveren

De Universiteit Utrecht behoort tot de beste research-universiteiten van Europa. Talentvolle onderzoekers krijgen bij ons dan ook volop kansen zich verder te ontwikkelen. Binnen de Graduate School of Humanities zijn circa 150 promovendi werkzaam. De faculteit kent verschillende soorten promotieplaatsen. Jaarlijks vinden er enkele tientallen promoties plaats.

Opleiding

Als promovendus verricht u uw eigen onderzoek dat resulteert in een proefschrift. Daarnaast volgt u het opleidingsprogramma 'Academische professionaliteit' om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. De cursussen hierin richten zich op onderzoekgerelateerde onderwerpen - bijvoorbeeld het ontwikkelen en formuleren van de probleemstelling van je eigen onderzoek -, en op persoonlijke ontwikkeling - bijvoorbeeld het managen van werkrelaties en effectief communiceren.

Begeleiding

Om promovendi tot toponderzoekers te laten uitgroeien besteedt de Graduate School of Humanities veel aandacht aan een goede begeleiding tijdens het hele promotietraject. Geesteswetenschappen heeft bijvoorbeeld een speciale promovendimentor waar promovendi terecht kunnen voor coaching en advies over zaken als de relatie met de begeleider, faalangst, grip houden op de planning, en dergelijke.

Supervisietips

Ook ondersteunt de Graduate School promovendi en hun begeleiders met adviezen en checklists voor belangrijke onderwerpen zoals: Wat wordt er van een promovendus verwacht? Welke componenten moet een proefschrift bevatten? Hoe kan de begeleider problemen tijdens het promotietraject voorkomen?

Promovendi-overleg

Om te garanderen dat de begeleiding en opleiding van de Graduate School voldoet aan de behoefte van de promovendi, is er een PhD council. Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht Prout, een eigen promovendinetwerk waarin promovendi van de hele universiteit vertegenwoordigd zijn.

Promoveren bij Geesteswetenschappen?

Lees meer over de mogelijkheden.

Al promovendus bij Geesteswetenschappen?

Kijk op intranet voor belangrijke informatie over regelingen en formulieren, begeleiding en ondersteuning, opleidingsaanbod en supervisietips.

Bent u buitenpromovendus?

Heeft u geen Solis-id, neem dan contact op met de onderzoekcoördinator van uw onderzoekinstituut voor meer informatie.