De opleiding Liberal Arts and Sciences doet mee aan een pilot met flexstuderen. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus. Voor meer informatie en de voorwaarden, kun je terecht op de pagina Flexstuderen (via 'Inschrijven'). Dit experiment loopt tot en met studiejaar 2023-2024. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken.

De wereld verbeteren

Al in de oudheid leefde het idee dat je niet alleen kennis vergaart voor jezelf, maar dat je die ook gebruikt om de wereld te verbeteren. Om maatschappelijke problemen op te lossen heb je mensen nodig die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Ze moeten kunnen samenwerken met specialisten uit andere vakgebieden om de beste ideeën bij elkaar te brengen.

Samenwerken

Samenwerking vanuit verschillende vakgebieden is een voorwaarde voor 'interdisciplinair' werken. Deze interdisciplinaire manier van denken leer je bij Liberal Arts and Sciences (LAS). We benaderen onderwerpen als globalisering, klimaatverandering of het samenspel van markt en macht vanuit verschillende perspectieven. Je wordt opgeleid tot een creatieve en kritische wereldburger.

Voor de onderzoekende geest

Wil je meer weten over de problematiek van ontwikkelingslanden, maar ook over het menselijk bewustzijn en de evolutieleer? Ben je benieuwd naar de invloed van de wereldliteratuur op films, maar wil je ook computerprogramma´s kunnen schrijven? Liberal Arts and Sciences is bedoeld voor nieuwsgierige jonge mensen die zich niet willen beperken tot één vakgebied.

Met een brede blik

In het begin van je opleiding leg je een brede basis. Je maakt kennis met verschillende vakgebieden. Je leert wetenschappelijke vaardigheden als schrijven en onderzoek opzetten. Vervolgens kies je voor een specialisatie. Maar als LAS-student ga je ook verbanden leggen. Tijdens de hele studie houd je dus een brede blik. LAS is dan ook een zogenaamde brede bachelor. Vergelijk alle brede bachelors van de Universiteit Utrecht.

Durf jij de uitdaging aan?

Je bent avontuurlijk, proactief en flexibel. Daarnaast beschik je over een flinke dosis discipline en doorzettingsvermogen. Dat moet wel, want jij bent verantwoordelijk voor je eigen studieprogramma.

  • Marielle Lassche, student LAS
    "Bij LAS leg je verbanden tussen verschillende disciplines en kijk je verder dan één bepaalde invalshoek bij het benaderen van een complex probleem."
  • Lars Heuver, student LAS
    "Het mooie van LAS is dat je de ruimte hebt om al studerende je interesses te ontdekken en te ontwikkelen."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
  • Engels
  • Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 12.336 (EU), € 14.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts) / BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50393