De faculteit Geesteswetenschappen heeft een digitale lezingenreeks met oraties, afscheidsredes en gelegenheidsredes.

Bas van Bavel

Markt, mensen, groei en duurzaam welzijn? Economie en samenleving van de Middeleeuwen als laboratorium
Oratiedatum: 8 april 2008
Leerstoel: Transities van Economie en Samenleving

Bob Becking

De Leviathan toen en nu. Herkomst, geschiedenis en functie van een monster
Datum afscheidsrede: 2 september 2015
Leerstoel: Bijbel, Religie en Identiteit

Jos van Berkum

Zonder gevoel geen taal
Oratiedatum: 30 september 2011
Leerstoel: Discourse, Cognitie & Communicatie

Bart Besamusca

Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur
Oratiedatum: 30 mei 2017
Leerstoel: Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief

Deryck Beyleveld

Morality and the God of Reason
Oratiedatum: 30 maart 2009
Leerstoel: visiting professor

Joanna Bourke

Pain and the Politics of Sympathy, Historical Reflections, 1760s to 1960s
Oratiedatum: 8 juni 2011
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Kiene Brillenburg-Wurth

Het schrijven aan de wand: literatuur in de toekomst
Oratiedatum: 29 mei 2015
Leerstoel: Literatuur in mediavergelijkend perspectief

Bert van den Brink

Beeld van politiek
Oratiedatum: 21 september 2010
Leerstoel: Politieke en sociale filosofie

Frans Brom

Thuis in de technologie
Oratiedatum: 12 april 2011
Leerstoel: Ethiek van Technology Assessment

Geert Buelens

In de wereld
Oratiedatum: 23 januari 2009
Leerstoel: Moderne Nederlandse letterkunde

Daniel Cohnitz

Critical Citizens or Paranoid Nutcases. On the Epistemology of Conspiracy Theories
Oratiedatum: 6 april 2017
Leerstoel: Theoretical Philosophy

Sven Dupré

De kunst van het maken
Oratiedatum: 10 oktober 2016
Leerstoel: Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek

Joris van Eijnatten
Peter Galison

The Objective Image
Oratiedatum: 22 november 2010
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Paul Gilroy

Race and the Right to be Human
Oratiedatum: 3 december 2009
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Bob de Graaff

De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van de internationale betrekkingen
Oratiedatum: 2 maart 2012
Leerstoel: Intelligence en security studies

Rick de Graaff

Taal om te leren. Didaktiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs
Oratiedatum: 3 oktober 2013
Leerstoel:  Tweetalig onderwijs

Femke Halsema

Verbeteren social media de mensenrechten?
Oratiedatum: 31 mei 2012
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Wolfgang Herrlitz

(Hoog-) Leraar Frantzen. Een stukje historie van het ‘hoog’ en ‘laag’ in de lerarenopleiding Duits te Utrecht
Datum afscheidsrede: 6 juni 2008
Leerstoel: Linguïstiek, i.h.b. de onderwijstaalkunde, alsmede de taalkunde van het Duits

Hans Hoeken

Communicatie in de 21e eeuw
Oratiedatum: 2 november 2017
Leerstoel: Communicatie- en Informatiewetenschappen

Ton Hoenselaars

Overleven met Shakespeare
Oratiedatum: 7 december 2012
Leerstoel: Vroegmoderne Engelse letterkunde

Mayke de Jong

Onvaderlandse geschiedenis. Over nut en nadeel van de vroege Middeleeuwen
Datum afscheidsrede: 19 mei 2016
Leerstoel: Middeleeuwse Geschiedenis

Ed Jonker

Moderniteit en geschiedenis. Voorzichtig pleidooi voor een redelijke geschiedschrijving
Datum afscheidsrede: 16 september 2015
Leerstoel:  Grondslagen en geschiedenis van de geschiedbeoefening

Ed Jonker

Ordentelijke geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap
Oratiedatum: 26 mei 2008
Leerstoel:  Grondslagen en geschiedenis van de geschiedbeoefening

Gerrit Knaap

De 'Core Business'van de VOC. Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief
Oratiedatum: 10 november 2014
Leerstoel:
Overzeese en koloniale geschiedenis

Michal Koskenniemi

Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism
Oratiedatum: 16 november 2011
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Michael Kwakkelstein

Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci. Over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance
Oratiedatum: 19 oktober 2011
Leerstoel: Beeldende Kunst van de renaissance in Italië en de Nederlanden

Christian Lange

The discovery of paradise in Islam
Oratiedatum: 16 april 2012
Leerstoel:
Islam en Arabisch

Leo Lentz

Let op: Begrip verplicht! Begrijpelijkheid als norm in de wet
Oratiedatum: 9 september 2011
Leerstoel: Tekstontwerp en communicatie

Sander van Maas

Wat is een luisteraar? Reflectie, interpellatie en dorsaliteit in hedendaagse muziek
Oratiedatum: 3 november 2009
Leerstoel:  Hedendaagse Nederlandse muziek

Birgit Meyer

Mediation and the Genesis of Presence. Towards a Material Approach of Religion
Oratiedatum: 19 oktober 2012
Leerstoel: Religiewetenschap

Wijnand Mijnhardt

Religie, tolerantie en wetenschap in de vroegmoderne tijd
Oratiedatum: 19 juni 2008
Leerstoel: Vergelijkende wetenschapsgeschiedenis

Tine De Moor

NL - Homo Cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving
EN - Homo Cooperans. Institutions for collective action  and the compassionate society
Oratiedatum: 30 augustus 2013
Leerstoel: Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief

Marco Mostert

Maken, bewaren en gebruiken. Over de rol van geschreven teksten in de Middeleeuwen
Oratiedatum: 1 maart 2010
Leerstoel: Middeleeuwse schriftcultuur

Marlene van Niekerk

The Fellow Traveller (A True Story)
Oratiedatum: 15 januari 2008
Leerstoel:  Afrika Chair

Árpád Orbán

Kan een christen twee heren dienen? De omgang met Ovidius in de Latijnse Middeleeuwen
Datum afscheidscollege: 21 januari 2009
Leerstoel: Middeleeuws en humanistisch latijn

David Pascoe

Author and Autopilot: The Narratives of Servomechanics
Oratiedatum: 19 mei 2010
Leerstoel: Engelse letterkunde en cultuur

Sandra Ponzanesi

Connecting Europe: Postcolonial Mediations
Oratiedatum: 15 april 2016
Leerstoel: Gender and Postcolonial Studies

Hugo Quené

De kansen van spreiding
Oratiedatum: 13 maart 2017
Leerstoel: Kwantitatieve Methoden van Empirisch Onderzoek in de Geesteswetenschappen

Eric Reuland

Taal en regels. Door eenvoud naar inzicht
Oratiedatum: 20 oktober 2009
Leerstoel: Taal en Cognitie

Peter Ben Smit

De canon: een oude katholieke kerkstructuur?
Oratiedatum: 30 november 2011
Leerstoel: Oude katholieke kerkstructuur (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van het oudkatholicisme) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie

Els Stronks

Loden letters, digitale dartels
Oratiedatum: 10 januari 2012
Leerstoel: Vroegmoderne Nederlandse letterkunde

Mariken Teeuwen

Stemmen van de zijlijn. De organisatie van kennis in de middeleeuwse handschriften
Oratiedatum: 11 januari 2013
Leerstoel: Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

Frans Timmermans

Het Europese Project in een mondiaal perspectief: chez nous - de  nous - et avec nous!
Oratiedatum: 8 december 2010
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Albert Visser

Theorieën vanbinnen en vanbuiten
Datum afscheidsrede: 25 april 2016
Faculteitshoogleraar (Filosofie, logica)

Paul Wackers

“Vleugels als van een duif.” Beschouwingen over 40 jaar medioneerlandistiek
Datum afscheidsrede: 2 december 2015
Leerstoel: Historische Nederlandse letterkunde tot 1500

Thijs Weststeijn

Een wereldse kunst
Oratiedatum: 25 september 2017
Leerstoel: Kunstgeschiedenis voor 1800

 

Yoad Winter Seggev

Bomen en Bossen. De Formele Semantiek van Collectiviteit
Oratiedatum: 10 april 2017
Leerstoel: Computationele semantiek en kunstmatige intelligentie

Paul Ziche

Door een rode bril. Idealisme voor Cartesianen
Oratiedatum: 26 februari 2009
Leerstoel: Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte