Oraties en redes

De faculteit Geesteswetenschappen heeft een digitale lezingenreeks met oraties, afscheidsredes en gelegenheidsredes.

Bas van Bavel

Markt, mensen, groei en duurzaam welzijn? Economie en samenleving van de Middeleeuwen als laboratorium
Oratiedatum: 8 april 2008
Leerstoel: Transities van Economie en Samenleving

Bob Becking

De Leviathan toen en nu. Herkomst, geschiedenis en functie van een monster
Datum afscheidsrede: 2 september 2015
Leerstoel: Bijbel, Religie en Identiteit

Jos van Berkum

Zonder gevoel geen taal
Oratiedatum: 30 september 2011
Leerstoel: Discourse, Cognitie & Communicatie

Bart Besamusca

Middeleeuwse literatuur in meertalig Vlaanderen
Datum afscheidsrede: 25 januari 2023
Leerstoel: Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief

Bart Besamusca

Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur
Oratiedatum: 30 mei 2017
Leerstoel: Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief

Deryck Beyleveld

Morality and the God of Reason
Oratiedatum: 30 maart 2009
Leerstoel: visiting professor

Mauro Bonazzi

Ulysses' journey and the ambitions of philosophy
Oratiedatum: 4 december 2019
Leerstoel: Antieke en Middeleeuwse Filosofie

Joanna Bourke

Pain and the Politics of Sympathy, Historical Reflections, 1760s to 1960s
Oratiedatum: 8 juni 2011
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Helleke van den Braber

NL - Van maker naar mecenas (en weer terug. Over giftuitwisseling in de kunsten
EN - From maker to patron (and back. On gift exchange in the arts
Oratiedatum: 19 januari 2021
Leerstoel: Mecenaatstudies

Kiene Brillenburg-Wurth

Het schrijven aan de wand: literatuur in de toekomst
Oratiedatum: 29 mei 2015
Leerstoel: Literatuur in mediavergelijkend perspectief

Bert van den Brink

Beeld van politiek
Oratiedatum: 21 september 2010
Leerstoel: Politieke en sociale filosofie

Frans Brom

Thuis in de technologie
Oratiedatum: 12 april 2011
Leerstoel: Ethiek van Technology Assessment

Geert Buelens

In de wereld
Oratiedatum: 23 januari 2009
Leerstoel: Moderne Nederlandse letterkunde

Rutger Claassen

Private eigendom, publieke macht. Op weg naar een nieuw feodalisme
Oratiedatum: 9 december 2019
Leerstoel: Politieke Filosofie en Economische Ethiek

Daniel Cohnitz

Critical Citizens or Paranoid Nutcases. On the Epistemology of Conspiracy Theories
Oratiedatum: 6 april 2017
Leerstoel: Theoretical Philosophy

Jolle Demmers

Conflict Studies en de Staat van Geweld
Oratiedatum: 29 januari 2020
Leerstoel:
Conflict Studies

Sven Dupré

De kunst van het maken
Oratiedatum: 10 oktober 2016
Leerstoel: Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek

Joris van Eijnatten

Beschaving na de cultural turn. Over cultuur, communicatie en nuttige geschiedschrijving
Oratiedatum: 12 mei 2011
Leerstoel: Cultuurgeschiedenis

Peter Galison

The Objective Image
Oratiedatum: 22 november 2010
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Paul Gilroy

Race and the Right to be Human
Oratiedatum: 3 december 2009
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Bob de Graaff

De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van de internationale betrekkingen
Oratiedatum: 2 maart 2012
Leerstoel: Intelligence en security studies

Rick de Graaff

Taal om te leren. Didaktiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs
Oratiedatum: 3 oktober 2013
Leerstoel:  Tweetalig onderwijs

Femke Halsema

Verbeteren social media de mensenrechten?
Oratiedatum: 31 mei 2012
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Wolfgang Herrlitz

(Hoog-) Leraar Frantzen. Een stukje historie van het ‘hoog’ en ‘laag’ in de lerarenopleiding Duits te Utrecht
Datum afscheidsrede: 6 juni 2008
Leerstoel: Linguïstiek, i.h.b. de onderwijstaalkunde, alsmede de taalkunde van het Duits

Hans Hoeken

Communicatie in de 21e eeuw
Oratiedatum: 2 november 2017
Leerstoel: Communicatie- en Informatiewetenschappen

Ton Hoenselaars

Overleven met Shakespeare
Oratiedatum: 7 december 2012
Leerstoel: Vroegmoderne Engelse letterkunde

Rosalie Iemhoff

Het Spel en de Regels. Over de grenzen van formeel redeneren
Oratiedatum: 5 juli 2022
Leerstoel: Formeel Redeneren

Mayke de Jong

Onvaderlandse geschiedenis. Over nut en nadeel van de vroege Middeleeuwen
Datum afscheidsrede: 19 mei 2016
Leerstoel: Middeleeuwse Geschiedenis

Ed Jonker

Moderniteit en geschiedenis. Voorzichtig pleidooi voor een redelijke geschiedschrijving
Datum afscheidsrede: 16 september 2015
Leerstoel:  Grondslagen en geschiedenis van de geschiedbeoefening

Ed Jonker

Ordentelijke geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap
Oratiedatum: 26 mei 2008
Leerstoel:  Grondslagen en geschiedenis van de geschiedbeoefening

Gerrit Knaap

De 'Core Business'van de VOC. Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief
Oratiedatum: 10 november 2014
Leerstoel:
Overzeese en koloniale geschiedenis

Ewout van der Knaap

Eurosofische en literatuurdidactische perspectieven
Oratiedatum: 6 oktober 2021
Leerstoel: Duitstalige literatuur en cultuur

Michal Kobialka

Theatre/Performance Culture in Eighteenth-century London: A Prolegomenon to Theatre Historiography of the Enlightenment
Oratiedatum: 8 januari 2009
Leerstoel: Belle van Zuylen Chair

Marjo van Koppen

Bomen bij de buren. Naar een interdisciplinaire benadering van taalvariatie
Oratiedatum: 13 juni 2018
Leerstoel: Variatielinguïstiek van het Nederlands 

Michal Koskenniemi

Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism
Oratiedatum: 16 november 2011
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Michael Kwakkelstein

Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci. Over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance
Oratiedatum: 19 oktober 2011
Leerstoel: Beeldende Kunst van de renaissance in Italië en de Nederlanden

Christian Lange

The discovery of paradise in Islam
Oratiedatum: 16 april 2012
Leerstoel:
Islam en Arabisch

Leo Lentz

Let op: Begrip verplicht! Begrijpelijkheid als norm in de wet
Oratiedatum: 9 september 2011
Leerstoel: Tekstontwerp en communicatie

Sander van Maas

Wat is een luisteraar? Reflectie, interpellatie en dorsaliteit in hedendaagse muziek
Oratiedatum: 3 november 2009
Leerstoel:  Hedendaagse Nederlandse muziek

Birgit Meyer

Mediation and the Genesis of Presence. Towards a Material Approach of Religion
Oratiedatum: 19 oktober 2012
Leerstoel: Religiewetenschap

Wijnand Mijnhardt

Een republikeinse erfenis
Datum afscheidsrede: 27 september 2019
Leerstoel: Vergelijkende wetenschapsgeschiedenis

Wijnand Mijnhardt

Religie, tolerantie en wetenschap in de vroegmoderne tijd
Oratiedatum: 19 juni 2008
Leerstoel: Vergelijkende wetenschapsgeschiedenis

Tine De Moor

NL - Homo Cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving
EN - Homo Cooperans. Institutions for collective action  and the compassionate society
Oratiedatum: 30 augustus 2013
Leerstoel: Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief

Marco Mostert

Maken, bewaren en gebruiken. Over de rol van geschreven teksten in de Middeleeuwen
Oratiedatum: 1 maart 2010
Leerstoel: Middeleeuwse schriftcultuur

Marlene van Niekerk

The Fellow Traveller (A True Story)
Oratiedatum: 15 januari 2008
Leerstoel:  Afrika Chair

Árpád Orbán

Kan een christen twee heren dienen? De omgang met Ovidius in de Latijnse Middeleeuwen
Datum afscheidscollege: 21 januari 2009
Leerstoel: Middeleeuws en humanistisch latijn

David Pascoe

Author and Autopilot: The Narratives of Servomechanics
Oratiedatum: 19 mei 2010
Leerstoel: Engelse letterkunde en cultuur

Sandra Ponzanesi

Connecting Europe: Postcolonial Mediations
Oratiedatum: 15 april 2016
Leerstoel: Gender and Postcolonial Studies

Hugo Quené

De kansen van spreiding
Oratiedatum: 13 maart 2017
Leerstoel: Kwantitatieve Methoden van Empirisch Onderzoek in de Geesteswetenschappen

Eric Reuland

Taal en regels. Door eenvoud naar inzicht
Oratiedatum: 20 oktober 2009
Leerstoel: Taal en Cognitie

Els Rose

Een gekooide tijger? Over levend Latijn in late Oudheid en (vroege) Middeleeuwen
Oratiedatum: 14 februari 2019
Leerstoel: Laat en Middeleeuws Latijn

Asghar Seyed-Gohrab

Pro Lingua Persica. Persian in Islamic Mystical Literature
Oratiedatum: 27 oktober 2021
Leerstoel: Perzische en Iraanse Studies

Peter Ben Smit

De canon: een oude katholieke kerkstructuur?
Oratiedatum: 30 november 2011
Leerstoel: Oude katholieke kerkstructuur (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van het oudkatholicisme) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie

Chris Stolwijk

In vertrouwen aangeboden. Nederlandse kunst in internationale context, 1800-1940
Oratiedatum: 11 september 2018
Leerstoel: Nederlandse kunstgeschiedenis in internationale context, 1800-1940

Els Stronks

Loden letters, digitale dartels
Oratiedatum: 10 januari 2012
Leerstoel: Vroegmoderne Nederlandse letterkunde

Mariken Teeuwen

Stemmen van de zijlijn. De organisatie van kennis in de middeleeuwse handschriften
Oratiedatum: 11 januari 2013
Leerstoel: Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

Jan D. ten Thije

NL - Vooruitzien in verwondering
EN - Looking ahead in wonder
Datum afscheidsrede: 10 juni 2022
Leerstoel: Interculturele Communicatie

Jan D. ten Thije

NL - Interculturele Communicatie als mediation
EN - Intercultural Communication as mediation
Oratiedatum: 31 januari 2020
Leerstoel: Interculturele Communicatie

Teun Tieleman

De beste dokter is ook filosoof
Oratiedatum: 22 januari 2016
Leerstoel: Antieke Filosofie en Geneeskunde

Frans Timmermans

Het Europese Project in een mondiaal perspectief: chez nous - de  nous - et avec nous!
Oratiedatum: 8 december 2010
Leerstoel: Vrede van Utrecht

Iris van der Tuin

NL - Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek
EN - Resourceful: Critique and Creativity in Cultural Inquiry
Oratiedatum: 6 december 2018
Leerstoel: Theorie van de cultuurwetenschappen

Nanna Verhoeff

NL - Schermen op straat: media voor de open stad
EN - Screens on Streets: Media for the Open City
Oratiedatum: 23 september 2022
Leerstoel: Screen Cultures & Society

Marcel Verweij

Praktijk in Ethiek. Spel | Praktijk | Theorie
Oratiedatum: 11 januari 2024
Leerstoel: Wijsgerige Ethiek

Albert Visser

Theorieën vanbinnen en vanbuiten
Datum afscheidsrede: 25 april 2016
Faculteitshoogleraar (Filosofie, logica)

Paul Wackers

“Vleugels als van een duif.” Beschouwingen over 40 jaar medioneerlandistiek
Datum afscheidsrede: 2 december 2015
Leerstoel: Historische Nederlandse letterkunde tot 1500

Thijs Weststeijn

Een wereldse kunst
Oratiedatum: 25 september 2017
Leerstoel: Kunstgeschiedenis voor 1800

 

Yoad Winter Seggev

Bomen en Bossen. De Formele Semantiek van Collectiviteit
Oratiedatum: 10 april 2017
Leerstoel: Computationele semantiek en kunstmatige intelligentie

Paul Ziche

Door een rode bril. Idealisme voor Cartesianen
Oratiedatum: 26 februari 2009
Leerstoel: Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte