2 oktober 2015
Koninklijke Auris Groep en het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) vernieuwen contract voor samenwerking
© iStockphoto.com/akajeff
2 oktober 2015
"Het leren schrijven is belangrijk om te leren lezen. De fijne motoriek zet allerlei processen in je hersenen in werking," aldus Janssen.
1 oktober 2015
Deze bundel laat zien hoe emoties worden gepresenteerd en gebruikt in het populairste tekstcorpus uit de Middeleeuwen, de Arthurroman.
President van de Universiteit van het Saarand, prof. Volker Linneweber, overhandigd de oorkonde aan prof. Jacco Pekelder.
30 september 2015
Historicus Pekelder is benoemd tot Honorarprofessor Neueste Geschichte Westeuropas. Hij blijft ook aan de Universiteit Utrecht werkzaam.
Sita ter Haar tijdens DRONGO talenfestival
28 september 2015
De Universiteit Utrecht was partner van het festival, met een goedbezochte informatiestand en diverse presentaties.
24 september 2015
'Muslime im Zwischenkriegseuropa' door Mehdi Sajid, en 'Muslims in Interwar Europe' door Bekim Agai, Umar Ryad en Mehdi Sajid (red.).
24 september 2015
Volledig herziene uitgave van de meest verkochte leergang Nederlands in de Duitstalige landen.
24 september 2015
Studenten beoordelen 5 BA's en 2 MA's van Geesteswetenschappen als beste, 2 van onze BA's zijn volgens hoogleraren de beste.
18 september 2015
Een bundel ter ere van Bob Becking over onbevooroordeelde studie van de bijbel.
Dr. Mathieu Segers
18 september 2015
Segers is toegetreden tot de commissie Europese integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
18 september 2015
In dit boek gaat Bob Becking na waarom dit fabeldier tot op de dag van vandaag zo tot de verbeelding spreekt.
Omslag De Messias - Julian Winter
18 september 2015
Wiljan van den Akker en Esther Jansma schreven hun roman 'de Messias' onder de schrijversnaam Julian Winter.
Nicolette Hoekmeijer
17 september 2015
Tussen oktober 2015 en maart 2016 verzorgt Hoekmeijer acht vertaalateliers in Antwerpen en Utrecht.
17 september 2015
In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen.
Boekdrukkerij ca. 1770 - Wikimedia Commons
16 september 2015
Wijnand Mijnhardt en Sven Dupré leiden het project 'Creating a knowledge society in a globalizing world (1450-1800)'.
Uitreiking Spinozapremie NWO, 14 september 2015 - foto: Sascha Schalkwijk
15 september 2015
Op 14 september ontvangt religiewetenschapper Meyer de prijs uit handen van Jos Engelen en Sander Dekker.
© iStockphoto.com/FotografiaBasica
14 september 2015
Op 14 september geeft Meyer in deze serie een introductie op het vakgebied religiewetenschap.
14 september 2015
Het EDINA project brengt onderzoekers uit drie verschillende landen samen om onderwijs voor migrantenkinderen te verbeteren.
© iStockphoto.com/TommL
14 september 2015
Onderzoeksleider Joost Vijselaar sprak in diverse radioprogramma's over het onderzoek naar 'therapeutische castratie'.
Multilingualism in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries
13 september 2015
Shakespeare en zijn vroegmoderne collega's in het licht van een bredere internationale en meertalige context.
11 september 2015
De promovenda onderzocht 11 perkamenten vellen met muzieknotatie en ontdekte dat ze niet van het Haagse hof, maar uit Utrecht komen.
10 september 2015
Vier studenten Liberal Arts and Sciences hebben het nu al succesvolle initiatief 'Nederland verwelkomt' opgezet.
9 september 2015
This new book explores the issues involved in using historical data in population reconstruction research.
9 september 2015
Het werk verschijnt in het Frans als 'Le livre qui a changé l'Europe – "Cérémonies Religieuses du Monde" de Bernard Picart et Jean Frédéric Bernard'.
Prof. dr. Franciska de Jong - foto: Eric Brinkhorst
9 september 2015
De benoeming betekent een versterking van de Utrechtse expertise op het gebied van Digital Humanities.
Syrische vluchtelingen © iStockphoto.com/jcarillet
8 september 2015
De foto van Syrische kleuter Aylan Kurdi werd meteen tot icoon bestempeld. Zarzycka pleit voor kritische reflectie op dergelijke beelden.
Dr. Judith Keilbach
7 september 2015
Het netwerk NECS verenigt wetenschappers, archivarissen, programmeurs en beoefenaars en heeft ruim 1300 leden.
7 september 2015
Hoe kunnen we de geesteswetenschappen opnieuw uitvinden? Dit is de centrale vraag in Conflicting Humanities van Rosi Braidotti and Paul Gilroy.
7 september 2015
In zijn nieuwe boek onderzoekt Peter-Ben Smit de rol van de Bijbelse canon in het werk van een aantal belangrijke theologen.
5 september 2015
Anne-France Pinget, Marjolein Rotteveel en Hans Van de Velde krijgen de prijs voor beste artikel, Koen Sebregts voor de beste dissertatie.
Albert Visser
5 september 2015
Visser is een van de vooraanstaande logici van onze tijd en grondlegger van de 'Visser Rules'.
4 september 2015
In het artikel over de vraag hoe kinderen het beste leren, wordt dr. Daniel Janssens experiment met laptopvrije colleges vermeld.
4 september 2015
Het graduate program Game Research is een van de projecten die lopen bij het Center for Game Research.
Opening facultair jaar Geesteswetenschappen 2015-2016 - Foto: Hans Schuurman
2 september 2015
Ann Rigney hield de openingslezing ‘Verbeeldingskracht en her-verhalen’, decaan Keimpe Algra blikte terug en vooruit, en de scriptieprijzen werden uitgereikt.
Scriptieprijs Geesteswetenschappen 2015
1 september 2015
Schulting en Van der Meer Mohr schreven het afgelopen jaar de beste masterscripties bij de faculteit Geesteswetenschappen.
Opening academisch jaar EUR, Beatrice de Graaf - foto: Michelle Muus
1 september 2015
Welke rol heeft de wetenschapper en hoe kan de politiek, de institutionele setting, deze rol ondersteunen?
Sextus Empiricus and Ancient Physics
27 augustus 2015
Keimpe Algra en Katerina Ierodiakonou bieden met hun boek een serie diepgravende studies van Sextus Empiricus' Tegen de natuurkundigen.
Genomineerden GW scriptieprijzen 2015
25 augustus 2015
Van de 11 voorgedragen scripties maken er nog 6 kans op de jaarlijkse scriptieprijzen van de faculteit Geesteswetenschappen.
Schoolkind schrijft © iStockphoto.com/akajeff
25 augustus 2015
De award werd uitgereikt door de European Association for Research in Learning and Instruction aan Monica Koster en Renske Bouwer
Hitler's Brudervolk, by Geraldien von Freitag
25 augustus 2015
In haar nieuwe boek onderzoekt Geraldien von Frijtag Nederlandse koloniale ambities en initiatieven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Re-imagining Western Art, Hestia Bavelaar
24 augustus 2015
Hestia Bavelaar biedt een overzicht en analyse van discussies en publicaties rond het thema globalisering binnen de kunstgeschiedenis.
Mutual Wave Machine
21 augustus 2015
Taalwetenschappers Suzanne Dikker en Marijn Struiksma staan in de spotlights met hun onderzoek.
v.l.n.r.: Dr. Henk Pander Maat, prof. dr. Ted Sanders en prof. dr. Leo Lentz
17 augustus 2015
Leo Lentz, Henk Pander Maat en Ted Sanders winnen de Outstanding Article Award van het gerenommeerde internationale tijdschrift Technical Communications.
Genomineerden facultaire scriptieprijs voor de beste masterscriptie 2015.
21 juli 2015
De faculteit Geesteswetenschappen reikt op 1 september de prijzen uit voor de beste masterscriptie en beste onderzoeksmasterscriptie.
Prof. dr. Hans Hoeken
20 juli 2015
Per 1 september 2015 is prof. dr. Hans Hoeken benoemd tot hoogleraar Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
17 juli 2015
Curtis, Leurs en Sysling krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren.
Het winnende team tijdens de Scenografie Quadriennale 2015 in Praag
17 juli 2015
Met hun project ‘Between Realities’ wonnen mediawetenschapper Merx en haar team de prijs voor het beste tentoonstellingsconcept van curatoren.
Literair Vertalen
10 juli 2015
Talentbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle studenten Literair vertalen.
The New Utopians: student interviews in University Library City Centre
10 juli 2015
Hun project nodigt uit tot een dialoog over utopisch denken, en daagt ons uit nieuwe voorstellingen te maken van onze (academische) omgeving.
The Good Hubbing Guide
7 juli 2015
De Universiteit Utrecht is een van de partners in het Creative Territories netwerk, dat deze gids uitgaf.

Pagina's

RSS