Serious game MedievalMe: scholieren onderzoeken Middeleeuws handschrift

Financiering voor innovatief wetenschapscommunicatieproject

Impressie van de augmented reality app waarmee de scholieren het handschrift onderzoeken.
Impressie van de augmented reality app waarmee de scholieren het handschrift onderzoeken.

MedievalMe, een spel waarin scholieren met een augmented reality app zelf onderzoek doen naar een raadselachtig middeleeuws handschrift, kan gerealiseerd worden. Kunsthistoricus Sanne Frequin en vakdidacticus geschiedenis Hanneke Tuithof krijgen financiering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) om het project te starten. Met de game willen ze jongeren de rijkdom van wetenschappelijk onderzoek laten ontdekken.

Een van de meest raadselachtige manuscripten van de KB, nationale bibliotheek in Den Haag, is de Liber Floridus, dat in de vijftiende eeuw met de hand werd geschreven. Het is een middeleeuwse ´encyclopedie´ met onder meer klassieke teksten, een herbarium (plantenboek) en een bestiarium (dierenboek). Alle teksten worden vergezeld door handgetekende afbeeldingen van monsterlijke wezens, vreemde planten en de sterrenhemel. 

Handschrift komt naar je toe via augmented reality

In de serious game MedievalMe doen middelbare scholieren onderzoek naar de Liber Floridus. Ze hoeven daarvoor niet naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het handschrift komt naar hen toe: ze kunnen het in de klas bekijken, door middel van een augmented reality app op hun telefoon. 

Het doel van het spel is de leerlingen te laten zien dat wetenschap niet eenzijdig is. Alleen door samen te werken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, bijvoorbeeld boekwetenschap, kunstgeschiedenis en biologie, kunnen de uitdagingen in de game worden opgelost. 

Samenwerking is essentieel

Projectleider Sanne Frequin, kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht, vertelt: “Middelbare scholieren associëren wetenschap nog te vaak met labjassen en erlenmeyers. We vinden het belangrijk om te laten zien hoe wij als geesteswetenschappers onderzoek doen. We werken zelf in de dagelijkse praktijk veel samen met andere wetenschappelijke disciplines. In de game ervaren de spelers dat zulke samenwerkingen niet alleen heel leuk zijn, maar ook van groot belang om wetenschappelijke problemen op te lossen. Het leuke van deze game is dat we hem ontwikkelen samen met de scholieren. Door te luisteren naar hun wensen en interesses maken we een game die aansluit op hun belevingswereld. Zo enthousiasmeren we ze voor het wetenschappelijk onderzoek. De game is vanaf september 2023 beschikbaar voor alle scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.”

Team

Voor dit project slaan de KB, nationale bibliotheek Den Haag, de Universiteit Utrecht en ontwerpbureau Doyle de handen ineen om erfgoed op innovatieve manier voor een jong publiek te ontsluiten en leerlingen op een speelse manier kennis te laten maken met multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Het zal in nauwe samenwerking met leerlingen en leraren uit het voortgezet onderwijs en onderzoekers en studenten van de Universiteit Utrecht worden ontwikkeld. De onderzoekers ontvangen 150.000 euro voor het project.

Alle gehonoreerde projecten

In totaal werden negen wetenschapscommunicatieprojecten gehonoreerd door de NWA, allemaal met het doel om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. In een van die projecten is het UMC Utrecht als partner betrokken: ADHD plaza: informatie over ADHD voor en door jongeren.