Empire's Violent End: Comparing Dutch, British and French Wars of Decolonization, 1942-1962 (Open Access)

Roel Frakking, Christiaan Harinck, Azarja Harmanny

Omslag van het boek Empire's Violent End

Drie historici van de Faculteit Geesteswetenschappen publiceerden essays in de bundel Empire's Violent End: Comparing Dutch, British and French Wars of Decolonization, 1942-1962, verschenen bij Cornell University Press. Universitair docenten Roel Frakking, Christiaan Harinck en promovendus Azarja Harmanny analyseren in hun hoofdstukken de lokale dynamiek van geweld, tactische beslissingen die tot burgerslachtoffers leidden en de inzet van zware wapens tijdens verschillende dekolonisatieoorlogen na 1945. 

Door een bespreking van deze hoofdkenmerken van dekolonisatieoorlogvoering, naast andere zoals seksuele misdaden of de massale dood van niet-strijders, illustreert deze bundel (onder redactie van Thijs Brocades Zaalberg, Universiteit Leiden en Bart Luttikhuis, voormalig KITLV-fellow) de continuïteit van geweld over verschillende koloniale mogendheden heen en raadpleegt daarbij de politieke, militaire, sociale en gendergeschiedenis. 

Open access 

De bundel is voor een korte periode zonder kosten (open access) te downloaden op de website van Cornell University Press.

 

Meer informatie
Meer over deze publicatie