Public Values and Technological Change: Mapping how Municipalities Grapple with Data Ethics

Mirko Schaefer, Iris Muis e.a.

Assessing a data project with DEDA
Assessing a data project with DEDA

Nederlandse lokale overheden gebruiken steeds vaker data en algoritmen in het openbaar bestuur. Hoewel de opkomst van datapraktijken en de toepassing van algoritmen voor besluitvorming in toenemende mate wordt bekritiseerd, is er nog maar weinig daadwerkelijk empirisch onderzoek verricht. Daarom ontwikkelden universitair hoofddocent Digitale cultuur Mirko Schaefer en lead operations Iris Muis van de Utrecht Data School, samen met Lotje Siffels (Radboud Universiteit) en David van den Berg (Vrije Universiteit Amsterdam), een methode die onderzoekers in staat stelt organisaties niet alleen als onderzoekers te bekijken, maar ook als experts op het gebied van data-ethiek.

Data Ethics Decision Aid

Door participerende en etnografische observatie geeft de DEDA (Data Ethics Decision Aid) onderzoekers een bijzonder inzicht in ethiek bij lokale overheden. De aanpak van Schaefer, Muis, Siffels en Van den Berg biedt een nieuw perspectief op datapraktijken, door te kijken naar hoe data-ethiek een rol spelet in het openbaar bestuur. Hun onderzoek geeft inzicht in de staat van 'data-bewustzijn' binnen organisaties die - binnen kritische datastudies - meestal worden afgeschilderd als homogene en monolithische entiteiten.

De nieuwe methode die aan de Utrecht Data School is ontwikkeld, stelt onderzoekers in staat om zich binnen organisaties onder te dompelen, en datapraktijken, discoursen over ethiek en hoe organisaties omgaan met uitdagingen die ontstaan als gevolg van dataficatie, van dichtbij te observeren.