Antal van den Bosch benoemd tot hoogleraar Language, Communication and Computation

© Antal van den Bosch
Prof. Antal van den Bosch

Prof. Antal van den Bosch is per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar Language, Communication and Computation aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Van den Bosch is een pionier op het gebied van taaltechnologie en kunstmatige intelligentie. Hij werkt aan toepassingen in de taal- en communicatiewetenschappen en bouwt met teams van onderzoekers en programmeurs software die praktisch breed toepasbaar is.

Interdisciplinaire bruggen

Van den Bosch: ”Ik zie binnen de UU vele mogelijkheden voor het bouwen van interdisciplinaire bruggen. Zowel via de theoretische weg, omdat computationele modellen van taal steeds beter aansluiten bij fundamenteel onderzoek. Bijvoorbeeld op onderwerpen zoals taalvariatie en geletterdheid, maar eigenlijk overal in de geesteswetenschappen. Met het Centre for Digital Humanities heeft de UU daar een vorm aan gegeven waar ik graag aan bijdraag. Maar ook via de praktische invalshoek zie ik veel kansen: er is een groeiende maatschappelijke behoefte aan goede ondersteuning bij taken als schrijven, spreken en lezen door taal- en spraaktechnologische hulpmiddelen.”

Er is veel behoefte aan mensen die zijn opgeleid in het overlapgebied tussen taal, communicatie en kunstmatige intelligentie. Van den Bosch kijkt ernaar uit met Utrechtse studenten te werken in dit sterk groeiende vakgebied.

Ik zie binnen de UU vele mogelijkheden voor het bouwen van interdisciplinaire bruggen.

© Antal van den Bosch
Prof. Antal van den Bosch

Versterking van onderzoek en onderwijs

De faculteit Geesteswetenschappen is buitengewoon verheugd met de komst van Van den Bosch. Thomas Vaessens, decaan, zegt hierover: “De komst van Antal van den Bosch betekent een belangrijk versterking van ons onderzoek en onderwijs in een richting die zeer veelbelovend is voor fundamentele én toegepaste vragen. Bovendien kennen we Antal als een zeer inspirerende teamspeler, van wie we nieuwe impulsen verwachten.”

Met deze benoeming zet de faculteit in op de versterking van de aansluiting van het eigen onderzoek bij interdisciplinaire verbanden binnen de UU zoals Institutions for Open Societies, Governing the Digital Society en Applied Data Science.

In Utrecht wordt Van den Bosch Faculteitshoogleraar, met als thuisbasis het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC). Tot 1 september is Van den Bosch bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Meertens Instituut van de KNAW.