Boek Het wonder van Sint-Maarten vertelt het verhaal van Utrecht als gelukkige stad

Omslag van het boek 'Het wonder van Sint-Maarten'

Wat geluk voor een stad betekent en hoe een stad reageert op crisis die duurzaam stedelijk samenleven bedreigt, wordt in verschillende tijden op verschillende manieren ingevuld. Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad, onder redactie van hoogleraar Middeleeuws Latijn Els Rose, vertelt het verhaal van Utrecht en Sint-Maarten. Sinds de vroege middeleeuwen inspireert deze stadspatroon mensen met verschillende achtergronden om aan een gelukkige stad te bouwen.

Het boek, uitgegeven door Amsterdam University Press, begint in een donkere periode van de Utrechtse stadsgeschiedenis, waarin politieke strijd en klimatologische problemen de stad grotendeels onleefbaar maken. In die tijd zet bisschop Radboud (899/900-917) zijn literaire en muzikale talenten in om zijn medeburgers te inspireren tot vertrouwen in hun patroonheilige. Het boek bevat een vertaling van zijn Latijnse Wonderverhaal en ontrafelt de geheimen van zijn gregoriaanse muziek.

Heilige van de straat

In de multiculturele en multireligieuze samenleving van hedendaags Utrecht belichaamt de heilige die zijn mantel deelde nog steeds aansprekende waarden. Vanuit kunstzinnig en godsdienstsociologisch perspectief wordt de populaire Sint-Maartensparade uitgelicht. De parade laat zien hoe de scheidslijn tussen het seculiere en het religieuze minder scherp is dan wordt aangenomen, en hoe Sint-Maarten in de 21e eeuw (opnieuw) een heilige van de straat is geworden. Het wonder van Sint-Maarten is rijk geïllustreerd met Utrechts en verwant beeldmateriaal.

Boekoverhandiging

Ter afsluiting van het zomerfeest van Sint-Maarten op 4 juli 2022 overhandigt Els Rose het publieksboek aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, Mr. Hans Oosters, en dhr. Tarik Yousif, Hoofd Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht.

Els Rose

Prof. dr. Els Rose. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Els Rose, Foto: Ed van Rijswijk

Hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn Els Rose doet onderzoek naar burgerschapsdiscoursen in West Europa in de periode 400-1100. Als onderdeel van haar NWO VICI-project is het zomerfeest van Sint-Maarten georganiseerd, ter gelegenheid van de stadsverjaardag Utrecht 900.
 

Het boek is vanaf 4 juli 2022 via de boekhandel te verkrijgen (€ 24.99) en open access via de site van Amsterdam University Press:

Amsterdam University Press