Nieuwe call voor Human-centered AI projecten

Small Grants – Zomer 2022

Human-centered AI © iStockphoto.com/aurielaki
© iStockphoto.com/aurielaki

Het onderzoeksgebied Human-centered Artificial Intelligence (HAI) bundelt de verschillende AI-activiteiten binnen de Universiteit Utrecht. AI in Utrecht heeft een uniek profiel dat veel verschillende afdelingen en onderzoeksgroepen doorkruist. Door een brug te slaan tussen onderzoek in informatica, filosofie, media- en cultuurstudies, taalkunde, psychologie en andere disciplines wil de focusgroep sterk en maatschappelijk relevant interdisciplinair onderzoek in kunstmatige intelligentie bevorderen.

Lees meer over de call in het Engels