Projectvoorstellen De Nieuwe Utrechtse School gehonoreerd

arts en patient in gesprek

De Nieuwe Utrechtse School (DNUS) heeft met succes een project ingediend bij het Sociaal Innovatieprogramma van het UMC Utrecht. Samen met studenten gaat DNUS werken aan een verbindende cultuur, met ruimte voor falen en onzekerheid, bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

Het project bouwt voort op twee door studenten geïnitieerde projecten. Het eerste subproject maakt door middel van lezingenreeksen door leidinggevenden en een speciale uitgave van de Journal of Trial & Error over onzekerheid en falen, de onontkoombare kwetsbaarheid in het zorgbedrijf van het UMC Utrecht bespreekbaar.

© iStockphoto.com

De Nieuwe Verbinding

Het tweede subproject, 'De Nieuwe Verbinding', heeft als doel om een interprofessionele geaccrediteerde cursus te ontwikkelen voor verpleegkundigen en medisch specialisten (in opleiding). De cursus gaat over betekenisvolle ontmoetingen waarin ieder mens telt. Aan de basis ligt een reeks workshops, in samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), waarin onder leiding van kunstenaars en zorgprofessionals de verschillende dimensies van betekenisvolle communicatie werden onderzocht.

Lerende organisatie 

Door de lezingenreeks toont het UMC Utrecht zich een lerende organisatie waarin ruimte is voor falen en onzekerheid. En door de interprofessionele workshop te ontwikkelen tot een breder inzetbare cursus werkt het UMC Utrecht aan een verbindende cultuur.

Vragen 

Meer informatie over de Journal of Trial & Error en De Nieuwe Verbinding, twee studentinitiatieven, vind je op de website van De Nieuwe Utrechtse School. Voor eventuele vragen over dit project of de subprojecten kun je contact opnemen met Stefan Gaillard.