Reason and Religion: Evaluating and Explaining Belief in Gods

Herman Philipse

Omslag Herman Philips' Reason and Religion

Emeritus universiteitshoogleraar Filosofie Herman Philipse heeft onlangs het boek ‘Reason and Religion: Evaluating and Explaining Belief in Gods’ gepubliceerd. In het boek onderzoekt Philipse twee onderling samenhangende onderwerpen. Ten eerste, hoe waarschijnlijk is het bestaan van God? Moeten we niet concluderen dat alle godheden menselijke uitvindingen zijn? En ten tweede, wat zijn de mentale en sociale functies van het belijden van religieuze overtuigingen?

Antwoorden

De antwoorden op deze vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een religieus geloof waar zou zijn, kan het feit dat mensen het aanhangen verklaard worden door te beschrijven hoe de waarheid ervan ontdekt werd. Als alle religieuze overtuigingen onwaar zijn, is er een andere verklaring nodig.

Filosofisch en empirisch onderzoek

In dit provocatieve boek combineert Herman Philipse filosofisch onderzoek naar de waarheid van religieuze overtuigingen met empirisch onderzoek naar het ontstaan en de functies van diezelfde overtuigingen.

Tal van onderwerpen komen aan bod, zoals het historische ontstaan van monotheïsmen uit polytheïsmen, hoe de evolutie van Saulus tot Jezus te verklaren is, en of een apologetische strategie van christelijke filosofen overtuigend is. De eindconclusie is universeel atheïsme.

Meer informatie
Meer over deze publicatie