‘Digital Migration Practices and the Everyday’, Communication, Culture & Critique

Sandra Ponzanesi en Koen Leurs

Sandra Ponzanesi and Koen Leurs (guest editors), ‘Digital Migration Practices and the Everyday’, Communication, Culture & Critique

Hoogleraar Media, Gender and Postcolonial Studies Sandra Ponzanesi en universitair docent Gender, Media and Migration Studies Koen Leurs zijn de gastredacteuren van het Communication, Culture & Critique-themanummer ‘Digital Migration Practices and the Everyday’. Dit nummer verkent de rol die digitale technologie speelt in het leven van migranten. Het doet dit door nauwgezet te kijken naar zowel gouvernementele en supranationale organisaties als naar subjectieve en affectieve dimensies van het alledaagse.

Digitale migratie

Digitale migraties zijn complexe interacties tussen infrastructurele vooroordelen en agentiële mogelijkheden, waarbij raciale praktijken worden betwist en digitaal bemiddelde banden van solidariteit en intimiteit mogelijk worden gemaakt.

Genuanceerde kritische perspectieven

Het themanummer biedt genuanceerde kritische perspectieven, onder andere variërend van surveillancekapitalisme, extractief humanitarisme, dataficatie en grensregimes tot choreografieën van zorg en intimiteit in transnationale omgevingen. Gerenommeerde internationale wetenschappers reflecteren op deze kwesties vanuit verschillende invalshoeken.

State-of-the-art commentaren

Het afsluitende forumgedeelte biedt state-of-the-art commentaren over digitale diaspora, ‘affect and belonging’, stem en zichtbaarheid in de digitale mediasfeer, queer migranteninterventies in niet-academische settings, en dataficatie en media-infrastructuren in ‘deep time’.

Meer informatie
Lees deze publicatie