Wil je begrijpen wat gezondheid en ziekte is, en ben je nieuwsgierig naar hoe wij de gezondheidszorg voor mensen en dieren ook in de toekomst goed kunnen organiseren? Ben je geïnteresseerd in sociale en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens, dier en leefomgeving? Wil je als toekomstige professional over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken en een bruggenbouwer zijn tussen verschillende disciplines? Dan is de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving iets voor jou!

Interdisciplinaire opleiding

Actuele gezondheidsvraagstukken in de samenleving vormen in de opleiding een koppeling tussen theorie en praktijk. In een team van studenten en / of met mensen en organisaties uit de samenleving werk je samen aan bijvoorbeeld het bedenken van oplossingen om een volgende epidemie te voorkomen, het vereenzamen van ouderen tegen te gaan of het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Je leert creatief denken, verbanden te leggen, de samenleving en jezelf beter begrijpen en vanuit meerdere perspectieven naar problemen te kijken. Dit zijn vaardigheden die je na de opleiding in staat stellen om in multidisciplinaire teams te werken.

Een brede basis voor later, zodat ik sterker in het werkveld sta en interdisciplinair kan werken.

Samen met je medestudenten, docenten en medewerkers vorm je een hechte groep. Je krijgt onderwijs van docenten van verschillende disciplines van de Universiteit Utrecht zoals (dier)geneeskunde, farmacie, sociale wetenschappen en recht, maar ook van andere universiteiten zoals Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research. Buiten het onderwijs voel je je verbonden met elkaar door sociale en academische activiteiten zoals debatten, excursies, lezingen, sportevenementen en muziekensembles.

Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke leerdoelen

Je krijgt veel verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Je kiest bijvoorbeeld een eigen onderwerp voor een project of je maakt op basis van een zelfreflectie een plan over hoe jij verder wilt kennismaken met de beroepspraktijk en hoe je je daarin wilt ontwikkelen. Regelmatig ontvang je een terugkoppeling over je prestaties waarop je reflecteert en die je verwerkt in een portfolio. Onder intensieve begeleiding van een tutor (docent) werk je zo aan het behalen van de leerdoelen. En je leert jezelf beter begrijpen.

BKKI

Zorg, gezondheid en samenleving behoort tot een van de weinige opleidingen in Nederland met een BKKI (bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’). Dit betekent dat ZGS een opleiding is met kleinschalig en intensief onderwijs dat is gericht op een bovengemiddeld onderwijsrendement en waarbij de activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar zijn verbonden. ZGS heeft een eigen community waarin de studenten en docenten nauw samenwerken en we streven naar onderlinge verbinding. Om deze persoonlijke sfeer en korte lijntjes te bewaken worden er maximaal 75 studenten per jaar geplaatst. Extracurriculaire activiteiten dragen ook bij aan versterking van de community. Studenten kunnen eigen wensen en creativiteit kwijt in het organiseren van deze activiteiten, waarbij ruimte wordt geboden aan leergierigheid, persoonlijke vorming en sociale betrokkenheid. De studievereniging “Tridens” vormt het centrale punt voor de organisatie van de extracurriculaire activiteiten.

Gezondheid van mens en dier

De gezondheidszorg voor mensen én dieren verandert snel. De uitdagingen die spelen gaan over de grenzen van soorten, generaties en werelddelen heen. Die kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe infectieziektes.

Onze maatschappij heeft behoefte aan ondernemende professionals met een brede blik op de zorg voor de gezondheid van mens en dier in relatie tot hun leefomgeving. Een professional die de ontwikkelingen in de samenleving en de eigen rol daarin wil begrijpen en die in samenwerking met anderen werkt aan oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken. Jij kunt die professional zijn! 

Hoe werkt een lichaam? Hoe blijf je gezond? Wat is ziek zijn? Wat veroorzaakt ziekten?

In de bachelor staat het begrijpen van de basissystemen van lichaam en gezondheid centraal. Hoe werkt een lichaam? Hoe blijf je gezond? Wat is ziek zijn? Wat veroorzaakt ziekten? Je leert vaardigheden die belangrijk zijn om straks op een verantwoorde manier de master in te gaan. Lees meer over het studieprogramma.

Actuele thema’s in de samenleving komen aan bod en er is veel aandacht voor technologische ontwikkelingen. Je volgt kleinschalig onderwijs en gebruikt praktijkcasussen. Er is voldoende vrijheid in het programma om op eigen initiatief korte stages te volgen. De sleutel is dat je het leuk vindt om zelf op onderzoek uit te gaan, zelf wilt leren, nieuwsgierig bent en dat je je breed wilt ontwikkelen. Boeken lezen en deze gezamenlijk bespreken; goed leren schrijven aan de hand van individuele en gezamenlijke schrijfopdrachten of zelfstandig werken aan gezamenlijke projecten, zijn daar mooie voorbeelden van.

Innovatief onderwijs

Samen met je medestudenten vorm je een hechte groep en kun je innovatief onderwijs verwachten en onderwijsvormen met veel aandacht voor persoonlijke vorming. Denk hierbij aan het leren geven en ontvangen van feedback aan en van medestudenten over ontwikkeling en resultaten, aan discussies over ethische dilemma’s of reflectiegesprekken met je begeleider.

Kortom: een interdisciplinaire bacheloropleiding waarbij je kritisch leert kijken naar jezelf en naar de wereld, en waarbij veel zelfstandigheid en initiatief van je gevraagd wordt.

Deze opleiding wordt aangeboden door de faculteiten: Bètawetenschappen, Diergeneeskunde en Geneeskunde.

Studie in cijfers

De bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving is een nieuwe kleinschalige opleiding op het snijvlak van Diergeneeskunde, Farmacie en Geneeskunde. De opleiding is in september 2022 van start gegaan. Gegevens over studiesucces en uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) volgen nadat het eerste cohort is afgestudeerd.

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Deadline: 

Informatie over de selectieprocedure voor plaatsing in studiejaar 2024-2025 wordt uiterlijk op 1 oktober 2023 op deze website gepubliceerd.

Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 23.135 (EU), € 26.686 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Selectie
Croho code: 
50981