Diergezondheid en dierwelzijn

Hoe functioneert een gezond dier? Wat als het functioneren fout gaat? Hoe voorkom en behandel je zieke dieren? Wat is de relatie tussen het dier, de mens en de omgeving? In de bachelor Diergeneeskunde doe je veel kennis op over deze aspecten en kom je in aanraking met thema's die nauw samenhangen met diergezondheid (van zowel individuele dieren als groepen dieren) en volksgezondheid, zoals voedselveiligheid.

Ik wilde weten waarom sommige dieren bepaalde ziektes meer krijgen dan andere.

Je doet kennis en inzicht op over de werking van cellen, moleculen en organen van gezonde dieren en hoe deze met elkaar samenwerken, wat er gebeurt als een dier of groep dieren ziek wordt, hoe je kunt ingrijpen en welke gevolgen dat heeft voor dier en omgeving. Via cases (bijvoorbeeld een case over Q-koorts) leer je probleemgericht en klinisch te redeneren. Naast de medische kant in de opleiding is er veel aandacht voor algemene vaardigheden zoals samenwerken en communiceren.

1
De enige in Nederland
#4
wereldwijd in de QS Ranking
95%
stroomt door naar het 2e jaar

Studenten aan het woord

Unieke kenmerken van de opleiding Diergeneeskunde

De opleiding Diergeneeskunde is een unieke studie. Onze faculteit is de enige instelling in Nederland die studenten opleid tot dierenarts. De faculteit Diergeneeskunde is gevestigd in de Yaleaan in Utrecht Science Park. De hele Yalelaan bestaat uit gebouwen van de faculteit. Hieronder lees je meer over de specifieke kenmerken van deze studie.

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 23.135 (EU), € 26.686 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Selectie
Croho code: 
56570