Dierenarts van de toekomst

Jouw talent, jouw ambitie!

De maatschappij en het beroepenveld van Diergeneeskunde veranderen

De wereld staat niet stil. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben invloed op de diergeneeskunde en de dierenarts, en andersom. Denk aan diergezondheidsvraagstukken zoals duurzame veehouderij, diergeneesmiddelen resistentie, voeding en huisvesting en het fokkerijbeleid en ziekten die van dieren naar mensen kunnen overspringen (zoönosen). De expertise van de dierenarts speelt een belangrijke rol bij deze vraagstukken, want multidisciplinaire gezondheidsvraagstukken vragen veterinaire kennis.

Waar zet de master Diergeneeskunde op in:

  • Gebruik van digitale en technologische innovaties (virtuele operaties, 3D-prints) en vermindering proefdieren in het onderwijs;
  • Externe, eerstelijns praktijkstages al vanaf het eerste jaar;
  • Kennisuitwisseling tussen faculteit en beroepenveld;
  • Mogelijkheid om zelf te bepalen op welke onderwerpen je je verdiept of verbreedt;
  • Aandacht voor wat er ook bij het vak komt kijken: HR, marketing, kwaliteitssystemen;
  • Faculteit Diergeneeskunde beschikt over aantal unieke locaties zoals onderwijsboerderij 'De Tolakker' (biologisch melkveebedrijf en zeugen- en schapenbedrijf) en een eigen landbouwhuisdierenkliniek en – praktijk en een dierenziekenhuis voor gezelschapsdieren en paarden.
Icoon met award logo
#3
Diergeneeskunde
QS World University Rankings 2021
4
Accreditaties
In Nederland, EU, Verenigde Staten en Canada
3
Dierrichtingen
Paard, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren

Studieprogramma

Ruimte voor keuzevakken, coschappen en extern onderwijs

In 3 jaar (180 EC) word je opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts, waarbij je kennis vergaart over een breed scala aan onderwerpen in het veterinaire veld. Binnen de opleiding heb je ruim de mogelijkheid om keuzevakken, coschappen en eerstelijns praktijkstages (extern) te volgen. Ook is er structurele aandacht voor individuele competentieontwikkeling, meer mogelijkheden voor (inter)nationale uitwisseling van onderwijs, en het optimaliseren van de aansluiting tussen opleiding en de klinische praktijk. 

Studieprogramma

Carrièreperspectieven

De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties én door de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat je als dierenarts in Nederland aan de slag kan, maar ook in andere Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Binnen de master word je opgeleid tot een breed inzetbare dierenarts die over de juiste competenties en veterinaire kennis beschikt. Je weet welzijn en diergezondheid te plaatsen binnen het grotere geheel en weet je kennis in te zetten om zowel de gezondheid van het dier als ook die van de mens en zijn leefomgeving te verbeteren. Na het afronden van je master Diergeneeskunde ben je algemeen bevoegd dierenarts met een verdieping/profilering in één of meerdere disciplines, passend bij jouw interesses en talenten. Hierbij past een breed scala aan carrièremogelijkheden. De mogelijkheden staan hier verder uitgediept. 

Carrièreperspectieven

Studeren in het buitenland 

De faculteit Diergeneeskunde heeft overeenkomsten gesloten met universiteiten in het buitenland, voor het volgen van (keuze)cursussen, het doen van een keuzecoschap of een onderzoeksstage. Er zijn o.a. partnerships met: University of Sydney, RVC Londen, UCDavis California, Universiteit van Pretoria Zuid-Afrika en Chiang Mai University in Thailand. Kijk voor een volledig overzicht en mogelijkheden hier. 

Studeren in het buitenland

Actieve Community  

Binnen de faculteit is er een actieve community van studenten die deelnemen aan honours trajecten, zich aansluiten bij studieverenigingen/-stichtingen, activiteiten bijwonen van Capita Selecta en samenwerken met inspirerende wetenschappers bij de faculteit, zoals:

Aanmelden en toelaten 

Enthousiast en benieuwd of je toelaatbaar bent voor de master? Of ben je al zeker van je zaak en wil je je meteen aanmelden? Hier vind je een overzicht van alle essentiële informatie.

Aanmelden en toelaten

In het kort

Diploma: 
Diergeneeskunde
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September, December, Maart, Mei
Deadline: 

27 oktober 2023
5 januari 2024
29 maart 2024
28 juni 2024
30 augustus 2024

Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 30.580

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66570
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO, Geaccrediteerd door AVMA, Geaccrediteerd door CVMA, Geaccrediteerd door EAEVE
Faculteit: 
Diergeneeskunde
Graduate school: 
Veterinary School