This page is under construction! This is a renewed master's programme which starts September 2022.

Dierenarts van de toekomst; jouw talent, jouw ambitie!

De maatschappij en het beroepenveld van Diergeneeskunde veranderen

De wereld staat niet stil. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben invloed op de diergeneeskunde en de dierenarts, en andersom. Denk aan diergezondheidsvraagstukken zoals duurzame veehouderij, diergeneesmiddelen resistentie, voeding en huisvesting en het fokkerijbeleid en ziekten die van dieren naar mensen kunnen overspringen (zoönosen). De expertise van de dierenarts speelt een belangrijke rol bij deze vraagstukken. De masteropleiding tot dierenarts beweegt mee met deze maatschappelijke vraagstukken en veranderingen in het beroepenveld.

Ruimte voor keuzevakken, coschappen en extern onderwijs 

In 3 jaar (180 EC) word je opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts, waarbij je kennis vergaart over een breed scala aan onderwerpen in het veterinaire veld. Binnen de opleiding heb je ruim de mogelijkheid om keuzevakken, coschappen en eerstelijns praktijkstages (extern) te volgen. Ook is er structurele aandacht voor individuele competentieontwikkeling, meer mogelijkheden voor (inter)nationale uitwisseling van onderwijs, en het optimaliseren van de aansluiting tussen opleiding en de klinische praktijk. Om je als student voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen, blijft de faculteit Diergeneeskunde intensief in contact met docenten, studenten, alumni, het werkveld en andere internationale veterinaire opleidingen en diverse andere betrokken partijen. 

Breed inzetbare dierenarts met de juiste competenties en veterinaire kennis

De gezondheid als onderdeel van het welzijn van het dier staat centraal in de masteropleiding. Binnen de master word je opgeleid tot een breed inzetbare dierenarts die over de juiste competenties en veterinaire kennis beschikt. Je weet welzijn en diergezondheid te plaatsen binnen het grotere geheel en weet je kennis in te zetten om zowel de gezondheid van het dier als ook die van de mens en zijn leefomgeving te verbeteren. Ook na het afronden van de master blijf je je een leven lang professioneel ontwikkelen.

Waar zet de master Diergeneeskunde op in:

 • Externe, eerstelijns praktijkstages al vanaf het eerste jaar;
 • Kennisuitwisseling tussen faculteit en beroepenveld;
 • Mogelijkheid om zelf te bepalen op welke onderwerpen je je verdiept of verbreedt;
 • Cocreatie met andere partijen;
 • Aandacht voor wat er ook bij het vak komt kijken: HR, marketing, kwaliteitssystemen;
 • Opleiding actueel houden door het aansluiten bij wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Gebruik van digitale en technologische innovaties;
 • Vermindering proefdieren in het onderwijs.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Diergeneeskunde
Croho-code:
66570
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
 • September
 • November
 • Februari
 • Mei
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School