Uniek in Nederland
De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts. De toekomstige diergeneeskundige zal als veterinaire professional meer dan voorheen ook werkzaam zijn in andere beroepen dan praktiserend dierenarts, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk en toegepast onderzoek of beleid en bestuur. Het bachelor- en masteronderwijs zal zich daarom blijven vernieuwen om aan te sluiten bij de eisen die aan toekomstige diergeneeskundigen worden gesteld.

Koeien in Uruguay op weg naar hun stal

Internationale erkenning
De opleiding Diergeneeskunde wordt niet alleen door Europese organisaties erkend, maar ook door de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat afgestudeerde dierenartsen met hun diploma wereldwijd aan de slag kunnen.