Duurzaam en verantwoord samenleven van mensen en dieren. Dat is waarvoor het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) zich sterk maakt.

CenSAS is een samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research).

Zoek je een leuke stage- of afstudeerplek?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken stagiaires of afstudeerders met een interesse voor maatschappelijke vraagstukken over dierenwelzijn, dierethiek en mens-dierrelaties. Als student kun je een verkennend of verdiepend onderzoek uitvoeren over een dergelijk vraagstuk. Over het algemeen bestaat het onderzoek uit een literatuurstudie en een stakeholderanalyse, waarin je de standpunten van verschillende betrokkenen in kaart brengt. Lees meer >

Nieuws & In de media

8 oktober 2019
Op 28 november is de CenSAS Dierendialoog. Dit jaar gaat hij over het samenleven van mens en dier in de natuur, in en om het huis en in de stad.
2 april 2019
In het publieksverslag van de eerste CenSAS Dierendialoog is te lezen hoe de gesprekken verliepen en welke thema’s aan bod kwamen.
29 maart 2019
CenSAS doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen en voert daarom een enquête uit onder dierplaagbeheersers.

Pagina's

RSS