Dr. T.J. (Tijs) Tobias

Onderzoeker
Gezondheidszorg Varken
030 253 1342
t.j.tobias@uu.nl

Tijs Tobias is Onderzoeker en Dierenarts op het gebied van varkensgezondheidszorg. Tijs is Europees Specialist Varkensgezondheidszorg en daarmee Diplomate van het European College of Porcine Health Management (ECPHM). 

Tijs is werkzaam bij GD in Deventer als dierenarts specialist varkensgezondheidszorg en is sinds 1 oktober 2022 voor een dag per week gedetacheerd aan de Universiteit Utrecht bij het departement Population Health Sciences. De detachering heeft tot doel de samenwerking tussen GD en de Universiteit Utrecht op het gebied onderzoek aan varkensgezondheidszorg te intensiveren.

Het onderzoek van Tijs focust op de epidemiologie van (infectie-)ziekten en welzijn bij het varken. Specifieke onderwerpen zoals longontsteking veroorzaakt door bijvoorbeeld Actinobacillus pleuropneumoniae, het Hepatitis E virus en verspreiding van antibiotica-resistentie zijn recent onderwerp van onderzoek geweest. Echter specifieke welzijnsonderwerpen bij het varken (euthanasie en houden van varkens met lange staarten) hebben ook zijn aandacht. Recent is een project gestart dat de effecten van circulair diervoer op diergezondheid en welzijn onderzoekt met behulp van sensoren (de RegioDeal).

Tijs is momenteel lid van de Welzijnscommissie Dierziekten van het ministerie van LNV.


Cover thesis 2014