Vraagstuk in beeld: Huiskat wel of niet naar buiten?

Enquête voor dierenartsen (gesloten)

Rode kat in beeld

Gemeente Houten adviseert vanaf april 2024 om huiskatten een aantal weken binnen te houden, gemeente Amsterdam verzoekt eigenaren om hun kat een belletje of kleurrijke kap om te doen. Het vraagstuk heeft de aandacht binnen overheden, maar of het leeft binnen de dierenartsenpraktijk is nog onduidelijk. CenSAS initieert dan ook dit onderzoek, om hier meer inzicht in te krijgen. 

Bent u praktiserend dierenarts? Wij nodigen dan ook van harte uit deze enquête in te vullen. Dit vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. (Deelname is inmiddels gesloten). 

In de enquête komen verschillende onderdelen aan bod, met als doel inzicht te krijgen in:  

  • welke elementen dierenartsen belangrijk vinden om mee te nemen in het advies richting katteneigenaren 
  • de visie van dierenartsen op hun rol (specifiek gericht op maatschappelijk belang biodiversiteit) 
  • de mate waarin eigenaren het belang van biodiversiteit laten meewegen in hun uiteindelijke keuze
  • welk overheidsbeleid dierenartsen graag terug zouden willen zien
  • of er behoefte is vanuit dierenartsen voor verdere ondersteuning 

Tot 15 mei staat deze enquête online. Voor vragen neem contact op met Simcha Verweij: censas@uu.nl