Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Wouter van Joolingen (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (Marjolein Gelauff), en wordt bijgestaan door Carin van de Weerd-Nijboer (bestuurssecretaris) en Nathalie Kuijpers (secretaresse).

(Foto: Fridolin van der Lecq - v.l.n.r. Berenice Michels, Maarten-Harm Verburg (studentbestuurslid 2018), Wouter van Joolingen, Gjalt Prins, Nathalie Kuijpers, Carin van de Weerd-Nijboer, Toine Pieters)
Medewerkers
Telefoon: 030 253 5641
Universitair hoofddocent
Telefoon: 030 253 3775
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 8188
Universitair docent
Telefoon: 030 253 8199
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 5634
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5649
Universitair docent
Ontwikkelaar ICT
Telefoon: 030 253 8263
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5618
Universitair docent
Universitair docent
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 8422
Medewerker kennisvalorisatie
Telefoon: 030 253 9818
Onderwijscoördinator
Projectmedewerker
Telefoon: 030 253 5675
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 9003
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 9819
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 6119
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 5667
Hoogleraar
Afdelingsvoorzitter
Telefoon: 030 253 2714
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5355
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 8214
Universitair hoofddocent
Telefoon: 06 47 893 327
Onderzoeker
Telefoon: 030 253 5617
Secretaresse