Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Paul Drijvers (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (Elise Alkemade), en wordt bijgestaan door Colette Bos (bestuurssecretaris - vanaf april Sven Hermans) en Vera Cortenraede (bestuurssecretaresse).

group photo of the members of the FI board
Bestuur Freudenthal Instituut 2022-2023 (linksboven-middenonder: Toine Pieters, Colette Bos, Paul Drijvers, Berenice Michels, Gjalt Prins, Elise Alkemade)

Bestuur en ondersteuning

Medewerkers

Gasten