Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, dr. Michiel Doorman (onderzoek), dr. Emma Versteegh (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (Elise Alkemade), en wordt bijgestaan door Sven Hermans (bestuurssecretaris) en Vera Cortenraede (bestuurssecretaresse).

group photo of the members of the FI board
Bestuur Freudenthal Instituut 2022-2023 (linksboven-middenonder: Toine Pieters, Colette Bos, Paul Drijvers, Berenice Michels, Gjalt Prins, Elise Alkemade) NB. Intussen is Gjalt Prins opgevolgd door Emma Versteegh.

Bestuur en ondersteuning

Medewerkers

Gasten