Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit Toine Pieters, Michiel Doorman (onderzoek), Emma Versteegh (onderwijs), Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (Rafail Frixou), en wordt bijgestaan door Ghislaine Rietveld (bestuurssecretaris) en Vera Cortenraede (bestuurssecretaresse).

bestuur Freudenthal Instituut
Bestuur Freudenthal Instituut 2023 (linksboven-rechtsonder: Sven Hermans, Raifal Frixou, Toine Pieters, Berenice Michels, Vera Cortenraede, Michiel Doorman, Emma Versteegh)

Bestuur en ondersteuning

Medewerkers

Gasten