Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Wouter van Joolingen (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), Maarten-Harm Verburg (studentbestuurslid), en wordt bijgestaan door Carin van de Weerd-Nijboer (bestuurssecretaris) en Nathalie Kuijpers (secretaresse).

(Foto: Fridolin van der Lecq - v.l.n.r. Berenice Michels, Maarten-Harm Verburg, Wouter van Joolingen, Gjalt Prins, Nathalie Kuijpers, Carin van de Weerd-Nijboer, Toine Pieters)

Alle medewerkers
Telefoon: 030 253 4258
Promovendus
Telefoon: 030 253 5618
Universitair docent
Universitair docent
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 8422
Medewerker kennisvalorisatie
Telefoon: 030 253 9818
Onderwijscoördinator
Projectmedewerker
Telefoon: 030 253 8226
Medewerker studentenzaken
Telefoon: 030 253 9003
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 9819
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 6119
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 8227
Medewerker onderwijsontwikkeling
Telefoon: 030 253 1181
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5667
Hoogleraar
Afdelingsvoorzitter
Telefoon: 030 253 2714
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5355
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Telefoon: 030 253 8214
Universitair hoofddocent