Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Paul Drijvers (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (vacature loopt), en wordt bijgestaan door Carin van de Weerd-Nijboer (bestuurssecretaris) en Nathalie Kuijpers (secretaresse).

Bestuur FI en ondersteuning
Bestuur Freudenthal Instituut en ondersteuning

Medewerkers