Medewerkers

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Paul Drijvers (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), een studentbestuurslid (Raoul Titulaer), en wordt bijgestaan door Colette Bos (bestuurssecretaris) en Vera Cortenraede (bestuurssecretaresse).

bestuur en ondersteuning Freudenthal Instituut
Bestuur Freudenthal Instituut en ondersteuning

Medewerkers

Gasten