Science Education

Wetenschappelijke geletterdheid voor het leven is de belangrijkste focus van de Science Education (SciEd) groep. Deze groep houdt vast aan het principe dat een steeds complexere samenleving niet kan functioneren zonder dat alle burgers basiskennis hebben over en van de natuurwetenschappen, en streeft daarom naar versterking van de kwaliteit van formeel en informeel bètaonderwijs. De groep bereikt dit door zich te richten op:
 

  1. Onderzoek naar de componenten van wetenschappelijke geletterdheid: het is essentieel om te weten wat burgers moeten weten van en over de natuurwetenschappen om weloverwogen beslissingen te nemen in hun leven. Afgezien van wetenschappelijke basiskennis, omvat dit ook ' weten hoe wetenschap werkt'  (aard van de wetenschap). hoe de natuurwetenschappen de samenleving beïnvloeden (sociaal-wetenschappelijke kwesties), en persoonlijke beslissingen van burgers (bijvoorbeeld zoals blijkt uit de COVID-19-pandemie).
  2. Onderzoek naar formeel en informeel natuurwetenschappelijk onderwijs: processen van onderwijzen en leren met het oog op de ontwikkeling van wetenschappelijke geletterdheid, zowel in formele (bijv. scholen en universiteiten) als informele educatieve instellingen (bijv. musea), inclusief het ontwerpen en bestuderen van de effecten van interventies om het onderwijzen en leren van de natuurwetenschappen te verbeteren (bijvoorbeeld gebaseerd op het gebruik van technologie).
  3. Het opleiden van leraren en andere onderwijsprofessionals: Brede natuurwetenschappelijke geletterdheid kan nooit worden bereikt zonder geweldige bètadocenten in het secundair onderwijs. Daarom draagt ​​de SciEd-groep bij aan het opleiden en trainen van bètadocenten door middel van evidence-informed lerarenopleidingen, zowel in het initiële onderwijs als voor leraren die een tweede loopbaan beginnen.
  4. Verder leidt de SciEd-groep in samenwerking met de groep Public Engagement & Science Communication excellente (informele) wetenschapscommunicatieprofessionals op binnen het Master-SEC programma.

Bij het werken aan deze doelen verbindt de SciEd-groep zich met verwante onderzoeksgroepen wereldwijd en, net zo belangrijk, met de onderwijspraktijk (bijvoorbeeld door actief onderzoeksprojecten na te streven samen met scholen en musea, zoals PhD-onderzoeksbeurzen voor docenten).