Alle publicaties
  Boeken - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2002). Interactie in het reken-wiskundeonderwijs. (212 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, Panama najaarsconferentie 2001.
  Boeken - Vakpublicaties
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, Sabine & Barth, Frits (2017). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Verschillen in de klas. (224 p.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M. & Lek, A. (2015). Rekenen-Wiskunde in de praktijk - Kerninzichten. (440 p.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald, Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A. & Vet, L. de (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Bovenbouw. (278 p.). Groningen/Houten: Noordhoff.
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald, Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A. & Vet, L. de (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Onderbouw. (280 p.). Groningen/Houten: Noordhoff.
Lit, S., Buter, A.B., Oonk, W. & Keijzer, R. (2013). Actief met rekenen-wiskunde : gevariëerde wiskundige activiteiten. (128 p.). Bussum: Coutinho.
Keijzer, R. (2010). Meten te Lijf! Achtste Grote Rekendag. Utrecht: Freudenthal instituut.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Amse, H., Barth, F. & Lek, A. (2010). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Onderbouw. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Gravemeijer, K.P.E., Figueiredo, N., Feijs, E.J.G., van Galen, F.H.J., Keijzer, R. & Munk, F. (2007). Meten en meetkunde in de bovenbouw. Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. 2007: TAL-project/Freudenthal Instituut. (200 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
van Galen, F.H.J., Feijs, E.J.G., Figueiredo, N., Gravemeijer, K.P.E., van Herpen, E.J.T.T. & Keijzer, R. (2005). Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen: Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. (163 p.). Utrecht: Wolters-Noordhoff.
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2000). Tien jaar PPON - lessen voor de toekomst. Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, Ronald & de Vries, D. (2014). Leren van de toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 (2), (pp. 5-13) (9 p.).
Keijzer, Ronald & de Goeij, E.T.J. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35 (1), (pp. 49-58) (10 p.).
Keijzer, R. (2013). Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo in de periode 2009-2013. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, (pp. 33-40) (8 p.).
Keijzer, R. (2013). Rekenen-wiskunde op niveau : verslag 31e Panama-conferentie in 2013. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, (pp. 60-67) (8 p.).
Keijzer, R. & Hendrikse, P. (2013). Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, (pp. 41-46) (6 p.).
Keijzer, R. & Kool, M.J.H. (2012). De afstand tussen oost en west. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31 (3), (pp. 28-30) (3 p.).
Keijzer, R., Garssen, F.B. & Peijnenburg, A.A. (2012). Greep krijgen op de toetsing van de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31 (1), (pp. 14-22) (9 p.).
Keijzer, R. & Zwaneveld, B. (2012). Hoe ontwerpen lerarenopleiders hun onderwijs?. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33 (1), (pp. 43-49) (5 p.).
Keijzer, R., Duman, V., Heeremans, Marcel & Smit, Anneke (2012). Kennisbasis als opleidingsdidactische uitdaging. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33 (3), (pp. 25-30) (6 p.).
Keijzer, R., van der Linden, Josje, Vos-Bos, J. & Verbeek-Pleune, L. (2012). Leraren basisonderwijs leren opbrengstgericht werken. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33 (2), (pp. 39-45) (7 p.).
Kool, M.J.H. & Keijzer, R. (2012). Wiskundekennis van de basisschoolleraar : de afstand tussen oost en west. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31 (4), (pp. 13-18) (5 p.).
Wijaya, A., Doorman, L.M. & Keijzer, R. (2011). Emergent Modelling: From Traditional Indonesian Games to a Standard Unit of Measurement. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 34 (2), (pp. 149-173) (25 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Grote Rekendag vraagt om professionele gecijferdheid. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (4), (pp. 3-8) (6 p.).
Lit, S. & Keijzer, R. (2011). Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (2), (pp. 15-30) (16 p.).
Keijzer, R. (2011). Tijd voor de kennisbasis rekenen-wiskunde. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (3), (pp. 20-27) (8 p.).
Keijzer, R. (2011). Toetsing kennisbasis. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (1), (pp. 16-27) (12 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2010). Combineren met de negende Grote Rekendag. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (4), (pp. 51-54) (4 p.).
Oonk, W. & Keijzer, R. (2010). De kennisbasis voor procenten. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 45-49) (5 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Kennisbasis leidt tot tekort aan opleiders rekenen-wiskunde. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (3), (pp. 14-15) (2 p.).
Keijzer, R. (2010). Stand van zaken bij rekenen-wiskunde en didactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 28 (1), (pp. 31-45) (15 p.).
Keijzer, R. (2010). Verder zoeken naar kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 28-31) (4 p.).
Lit, S. & Keijzer, R. (2010). Waardevol reken-wiskundeonderwijs - kenmerken van kwaliteit. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (2), (pp. 13-28) (16 p.).
Keijzer, R. & ter Heege, H. (2009). Leren van evalueren - de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs - Verslag 27ste Panama-conferentie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 28-42) (15 p.).
Oonk, W., van Zanten, M.A. & Keijzer, R. (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 3-18) (15 p.). vakpublicatie, reviewed Een twintigtal professionals aan het woord ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Keteninformatisering.
Keijzer, R. (2006). Het Kanaal nummer 104 - Vernieuwen naar menselijke maat. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (2), (pp. 14-15) (2 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2006). Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (2), (pp. 35-36) (2 p.).
Keijzer, R. & ter Heege, H. (2006). Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs: overdenkingen na een discussie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (1), (pp. 37-40) (4 p.).
Vermeulen, M., Keijzer, R., Bokhorst, K. & van Dam, E. (2006). Modus 1, modus2, modieus? Ontwikkeling van praktijkrelevant onderzoek op pabo's en basisscholen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2006 (2), (pp. 52-62) (11 p.).
Keijzer, R. & Terwel, J. (2005). A Low-Achiever's Learning Process in Mathematics: Shirley's Fraction Learning. Journal of Classroom Interaction, 39 (2), (pp. 10-23) (14 p.).
Keijzer, R. & Gravemeijer, K.P.E. (2005). Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen in discussie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (2), (pp. 24-29) (6 p.).
Keijzer, R. & ter Heege, H. (2005). Het kanaal nummer 97 - Is er iets nieuws onder de zon?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (1), (pp. 22-25) (4 p.).
Keijzer, R. (2005). Willem Bartjens - De Cijfferinghe (1604) (recensie). Volgens Bartjens, 24 (1), (pp. 37-38) (2 p.).
Keijzer, R., Kerstens, L., Baars, G. & Uittenbogaard, W. (2004). Competentiegericht opleiden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (1), (pp. 51-54) (4 p.).
Keijzer, R. & de Goeij, E.T.J. (2004). Tweeentwintig jaar bouwen aan reken-wiskundeonderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, (pp. 1-8) (8 p.).
Keijzer, R. & van der Heiden, T. (2003). Begeleiding aan het woord. Plaatsbepalen. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 22 (1), (pp. 34-36) (3 p.).
Keijzer, R. & Terwel, J. (2003). Learning for mathematical insight: a longitudinal comparative study on modelling. Learning and Instruction, 13 (3), (pp. 285-304) (14 p.).
Keijzer, R. (2003). The learner as designer. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 21 (2), (pp. 47-48) (2 p.).
Keijzer, R. (2002). Begeleiding aan het woord. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 21 (1), (pp. 40-42) (3 p.).
Keijzer, R. (2002). Rekenen-wiskunde & didactiek anno 2002. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (3), (pp. 17-20) (4 p.).
Keijzer, R. & Terwel, J. (2001). Audrey's acquisition of fractions: a case study into the learning of formal mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47 (1), (pp. 53-73) (21 p.).
Keijzer, R., Baltussen, M., ter Heege, H., Kaskens, J.M.M. & Veldhuis, E.C. (2001). Rekenen in het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (3), (pp. 14-18) (5 p.).
Oonk, W., Keijzer, R., Olofsen, N., de Vet, C.A.J., Tjon Soei Sjoe, K., Blom, N., Ale, P.F.J. & Markusse, A. (1994). Reflecteren als gereedschap. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 12 (4), (pp. 3-16) (14 p.).
Ale, P., Keijzer, R., Olofsen, N. & Oonk, W. (1991). Rekenvaardigheid: een aanpak. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 10 (1), (pp. 46-56) (11 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Van Schaik, Martine & Taverne, Michelle (2017). Samen sterker. Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren. Volgens Bartjens, 36 (5), (pp. 14-17) (4 p.).
Schoevers, E.M., Kroesbergen, E.H., Keijzer, R. & Jonker, Vincent (2016). Meetkunde, kunst en creativiteit - Een lessenserie meetkunde ook voor zwakke rekenaars. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 26-28).
Keijzer, R., Munk, F., Smit, J. & Bakker, A. (2016). Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35 (3), (pp. 12-16) (5 p.).
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F. & Bakker, A. (2016). Rekentaal in de steigers - Talige ondersteuning bieden in een taalzwakke reken-wiskundeklas. Platform Pabo
Wijers, M.M., Schoevers, E.M., Jonker, V.H. & Keijzer, R. (2016). Ruimte vangen - Meetkunde en kunst. Volgens Bartjens, 36 (1), (pp. 8-11) (4 p.).
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F. & Bakker, A. (2016). Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas. De Cascade, 34, (pp. 10-13) (4 p.). Keijzer and Munk now work at ipabo.
Munk, F., Smit, J., Bakker, A. & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Aandacht voor taal in het rekenonderwijs. Volgens Bartjens, 35 (1), (pp. 34-37).
Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A. & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, (pp. 46) (1 p.).
Keijzer, Ronald (2014). Breng met grafieken je klas in beeld. JSW : jeugd in school en wereld, 99 (1), (pp. 12-15).
Keijzer, Ronald & van Galen, Franciscus (2014). De kunst van het weglaten. Volgens Bartjens, 34 (1), (pp. 32-35).
Broersen, H. & Keijzer, Ronald (2014). Mijn neuspunt is Nederland - Sterke rekenaars uitdagen. Volgens Bartjens, 33 (5), (pp. 22-25) (4 p.).
Keijzer, Ronald (2014). Onverwachte situaties. Spelen met meten en meetkunde. Volgens Bartjens, 33 (4), (pp. 28-31).
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Compagnie, C. & Munk, Fokke (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33 (5), (pp. 28-30).
Keijzer, Ronald, de Goeij, E.T.J., Jonker, Vincent, Kaskens, J., Kool, Marjolein & Wijers, Monica (2014). Over de muurtjes - Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 8-12).
Keijzer, Ronald (2014). Rekendocent in vo en mbo - beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 83-85).
Keijzer, Ronald & Lit, S. (2014). Reken-wiskundeonderwijs XL - verslag Panama-conferentie 2014. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 35-43) (9 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2013). Meetkunde: spannende rollen. JSW : jeugd in school en wereld, 98 (1), (pp. 18-31) (14 p.).
Keijzer, R. (2013). Spelen met meten en meetkunde : de Grote Rekendag in groep 1 / 2. Volgens Bartjens, 32 (4), (pp. 23) (1 p.).
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van en voor leraren basisonderwijs. Platform Pabo, 22, (pp. 8-9) (2 p.).
Verschure, C. & Keijzer, R. (2012). Beestachtig leuk. Volgens Bartjens, 32 (2), (pp. 33-35) (3 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2012). Beestachtig leuk rekenen. De Wereld van het jonge kind, 40 (3), (pp. 16-19) (4 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Aan het denken zetten. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 34-37) (4 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Een vliegende start. Schoolbrede opening van de Grote Rekendag. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 26-27) (2 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Onderzoekend leren op de Grote Rekendag. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 10 (1), (pp. 21-23) (3 p.).
Duman, V. & Keijzer, R. (2011). Panama Praktijktip nummer 121: Kommagetallen uitvinden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (2), (pp. 45-48) (4 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Rekenen buiten het boekje. JSW : jeugd in school en wereld, 96 (2), (pp. 6-9) (4 p.).
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Soms kun je kansen beinvloeden. Volgens Bartjens, 31 (1), (pp. 33-35) (2 p.).
Wijnia, M. & Keijzer, R. (2010). Meten te lijf. Volgens Bartjens, 30 (1), (pp. 34-36) (3 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Op de rand van de krant. Volgens Bartjens, 29 (3), (pp. 8-11) (4 p.).
Keijzer, R. (2010). Op de rand van de krant. Gecijferdheid onderhouden. Volgens Bartjens, 29 (3), (pp. 13-15) (3 p.).
Keijzer, R. & Wijnia, M. (2010). Schuivend en draaiend meetonderwijs. JSW : jeugd in school en wereld, 95 (1), (pp. 12-15) (4 p.).
Keijzer, R., van Tricht, R.C. & Fransen, M. (2009). Een miljonair op vakantie. Volgens Bartjens, 28 (3), (pp. 10-12) (3 p.).
ter Heege, H. & Keijzer, R. (2009). het Kanaal (123) Wer holt unsere Kinder ab?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (4), (pp. 20-21) (2 p.).
van Schaik, M.F., Keijzer, R. & van Tricht, R.C. (2009). 'Kijk eens wat we kunnen'. JSW : jeugd in school en wereld, 94 (2), (pp. 6-9) (5 p.).
Keijzer, R., ter Heege, H. & Fransen, M. (2009). Panama Praktijktip nummer 115. Samen met de auto. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (4), (pp. 27-29) (3 p.).
Keijzer, R., van Schaik, M.F. & van Tricht, R.C. (2009). Waar voor je geld Grote rekendag toont hoe realistisch reken-wiskundeonderwijs kan zijn. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 14-17) (4 p.).
van Tricht, R.C., van Schaik, M.F. & Keijzer, R. (2009). Waarderen kun je leren. De Wereld van het jonge kind, 37 (2), (pp. 12-14) (3 p.).
Keijzer, R. & ter Heege, H. (2008). Doorgaande ontwikkelingen - verslag en nabeschouwing 26e Panama-conferentie -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (2), (pp. 3-16) (14 p.).
Keijzer, R. & ter Heege, H. (2008). Doorlopende leerlijnen en verwante kwesties - een interview met H. Meijerink -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (1), (pp. 14-18) (5 p.).
Keijzer, R. (2008). Google Earth en meetkunde. JSW : jeugd in school en wereld, 92 (8), (pp. 12-15) (4 p.).
Keijzer, R. (2008). Meetkunde krijgt de plek die het verdient. JSW : jeugd in school en wereld, 92 (8), (pp. 12-15) (4 p.).
Keijzer, R. (2007). Beter probleemoplossend rekenen dan ouderwetse cijferen. JSW : jeugd in school en wereld, 91 (7), (pp. 6-9) (4 p.).
Jonker, V.H., Keijzer, R. & Wijers, M.M. (2007). De lerarenopleiding bevraagd. Euclides, 82 (7), (pp. 267-270) (4 p.).
Keijzer, R. (2007). Deca is tien. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 4-8) (5 p.).
Keijzer, R. (2007). Groen in de stad. Panama Praktijktip nummer 105. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (1), (pp. 37-40) (4 p.).
Keijzer, R. & Figueiredo, N. (2007). Grote Rekendag. Zorg Primair, 10 (4), (pp. 9-10) (2 p.).
Keijzer, R. (2007). Kinderen krijgen inzicht in breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen. JSW : jeugd in school en wereld, 91 (6), (pp. 12-15) (4 p.).
ter Heege, H. & Keijzer, R. (2007). Marja van den Heuvel-Panhuizen - hoogleraar. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (4), (pp. 18-29) (12 p.).
Keijzer, R. & Haarsma, J. (2007). Opleidingen verder in beeld. Het Kanaal nummer 110. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 52-55) (4 p.).
ter Heege, H. & Keijzer, R. (2007). Panama Praktijktip nummer 106. Op snelheid. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (2), (pp. 43-46) (2 p.). + praktijktip toelichting.
Keijzer, R., Haarsma, J.G.C.J. & de Weerd, N.T.E. (2007). Panama Praktijktip nummer 108 Bartjens rekendictee 2007. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (4), (pp. 30-33) (4 p.).
Keijzer, R. (2007). Tijd maken voor tijd. Volgens Bartjens, 27 (2), (pp. 14-16) (3 p.). vakpublicatie, geen reviewers.
Keijzer, R. (2006). Deca is tien. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 4-4) (4 p.).
Keijzer, R. (2006). Interactie. Relaties tussen maten moet je telkens weer uitvinden. Volgens Bartjens, 25 (3), (pp. 12-12) (1 p.).
Keijzer, R. (2006). Kleine kinderen worden groot. De kilometerteller. Volgens Bartjens, 25 (5), (pp. 35-35) (1 p.).
Keijzer, R. (2006). Reken-wiskundeondewijs - Gebroken getallen (recensie). Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (4), (pp. 40-41) (2 p.).
Keijzer, R. & Feijs, E.J.G. (2006). Snijden in een kubus. Volgens Bartjens, 25 (5), (pp. 4-7) (4 p.).
Munk, F. & Keijzer, R. (2006). Van groot naar klein. Praten over een poster vol maten, referenties en verbanden. Volgens Bartjens, 26 (1), (pp. 14-15) (3 p.).
Keijzer, R. (2006). Vernieuwen naar menselijke maat. Het Kanaal nummer 104. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (2), (pp. 14-15) (2 p.).
van der Brom-Snijders, P.A. & Keijzer, R. (2005). Het Kanaal nummer 98 - MILE in de opleiding: een investering waard. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (2), (pp. 50-51) (2 p.).
Keijzer, R. & van Os, S. (2005). Rekenen-wiskunde en didactiek op de pabo. Euclides, 80 (4), (pp. 136-139) (4 p.).
Keijzer, R. (2004). Begeleiding aan het woord. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (3), (pp. 46-47) (2 p.).
Keijzer, R., Kerstens, L., Baars, G. & Uittenbogaard, W. (2004). Competentiegericht opleiden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (1), (pp. 51-54).
Keijzer, R. & Fase, A. (2004). Gecijferdheid voor onderwijsassistenten. VELON : tijdschrift voor lerarenopleiders, 25 (1), (pp. 30-36) (7 p.).
Keijzer, R. (2004). Het Kanaal nummer 96. Een kort gesprek over het meetonderwijs in de bovenbouw van de bassisschool. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (4), (pp. 26-28) (3 p.).
Keijzer, R. (2004). Interactie. Leerkrachten mogen niet mis schieten. Volgens Bartjens, 24 (1), (pp. 8-9) (2 p.).
Keijzer, R., van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2004). Kiezen voor de kern. Volgens Bartjens, 24 (1), (pp. 14-16) (3 p.).
Keijzer, R. (2004). Kleine kinderen worden groot. Als een lepeltje in de cornflakes. Volgens Bartjens, 23 (4), (pp. 22) (1 p.).
Keijzer, R. (2004). Rekenen in de bovenbouw - leerkrachten gezocht. JSW : jeugd in school en wereld, 88 (9), (pp. 18-31) (14 p.).
Keijzer, R. (2003). Bouwen aan rekenvaardigheid. Willem Bartjens, 22 (3), (pp. 16-19) (4 p.).
Keijzer, R. & Terwel, J. (2003). Kansen voor formaliseren als wiskundige activiteit in het basisonderwijs. Nieuwe Wiskrant, 23 (1), (pp. 25-28) (4 p.).
Keijzer, R. (2003). Kleine kinderen worden groot. Vakantieboodschappen. Willem Bartjens, 22 (3), (pp. 22) (1 p.).
Keijzer, R. (2003). Panama Praktijktip nummer 93. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 22 (2), (pp. 49-51) (3 p.).
Gravemeijer, K.P.E. & Keijzer, R. (2002). Kerndoelen in discussie. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 21 (1), (pp. 3-6) (4 p.).
Keijzer, R. (2002). Navigeren over hobbels in rekenen-wiskunde voor het basisonderwijs. VELON : tijdschrift voor lerarenopleiders, 23 (2), (pp. 29-32) (4 p.).
Keijzer, R. (2002). Onderwijsdoelen in perspectief. MM : Montessori mededelingen, 25 (4), (pp. 28-29) (2 p.).
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2001). De finish van het seizoen en het gelijk van Smeets. Panama Praktijktip nummer 80. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (2), (pp. 51-54) (4 p.).
Keijzer, R. (2001). Even stilstaan om weer vooruit te kunnen. Willem Bartjens, 20 (3), (pp. 40-41) (2 p.).
Keijzer, R. (2001). Het kanaal nummer 75. Lezersonderzoek. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (4), (pp. 44-46) (3 p.).
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2001). Het kanaal nummer 76. Open brief. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (1), (pp. 27-29) (3 p.).
Keijzer, R. (2001). Montessori-wiskunde op Mars?. MM : Montessori mededelingen, 25 (1), (pp. 23) (1 p.).
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2000). Een nieuwe hoogleraar. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (4), (pp. 3-8) (6 p.).
Keijzer, R. & Vet, L. de (1993). Studiedag opleiders rekenen-wiskunde en didactiek. Rekening houden met verschillen. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 11 (3), (pp. 43-47) (5 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald & van Zanten, Marc (2018). Mathematics & Didactics as a subject in primary school teacher education in the Netherlands. In Marja Van den Heuvel-Panhuizen, Paul Drijvers, Michiel Doorman & Marc Van Zanten (Eds.), Reflections from inside on the Netherlands Didactic Tradition in Mathematics Education Utrecht.
Keijzer, R. (2004). Teaching formal mathematics in primary education. In P.H.M. Drijvers (Eds.), Classroom-based Research in Mathematics Education. Overview of doctoral research published by the Freudenthal Institute, 2001-2004 (pp. 25-34) (10 p.). Utrecht: Freudenthal Institute.
  Boekdelen / hoofdstukken - Vakpublicaties
Keijzer, R., Oonk, W. & Van Doornik-Beemer, Hanneke (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 3, Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (pp. 131-137) (6 p.). Eindhoven: VELON.
Keijzer, R. & van Gool, A. (2013). Eindeloos experimenteren met repeterende breuken. In F. Barth, F. Ganssen, T. Gelmers & A. te Selle (Eds.), Rekenen op Stenden : eenmalige uitgave van Stenden Hogeschool (School of Education) (pp. 62-63) (65 p.). Leeuwarden: Stenden Hogeschool.
Keijzer, R. (2013). Wiskundekennis van leraren basisonderwijs. iPabo magazine 25 jaar In G. Hartdorff (Red.), iPabo magazine 25 jaar (pp. 8-9). Amsterdam/Alkmaar: Hogeschool iPabo.
Keijzer, R. & Jonker, V.H. (2009). Over muurtjes kijken. Over de muurtjes heen kijken (pp. 12-16) (5 p.). Utrecht: ELWieR/ Freudenthal Institute for sme.
Keijzer, R. (1999). Een klein verschil? Over het leren van breuken door kinderen. In W. Faes & W. Oonk (Eds.), Van rekenen Nederland voor Fred Goffree - 65/2 onderwijsverhalen voor pabostudenten (pp. 37-40) (167 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Keijzer, R. (1999). Opleidingsdidactiek van en voor opleiders. In M. Dolk, H. Jansen, J. Letschert, A. Nienhaus van Lint & W. Oonk (Eds.), Verhalen van een levenlang ontwerpen (pp. 99-102) (229 p.). Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R., Oprins, Bas, de Moor, Karen & Schoevers, E.M. (2017). Integrating visual art, geometry and creativity for primary school teachers: a pd trajectory. EAPRIL 2017 proceedings (pp. 52-65).
Keijzer, R. & van der Linden, Josje (2012). Opbrengstgericht werken als taak voor de lerarenopleiding basisonderwijs. In M. van Zanten (Eds.), Opbrengstgericht onderwijs - rekenen! - wiskunde? : verslag van de 30e Panama-conferentie gehouden op 18, 19 & 20 januari 2012 te Noordwijkerhout (pp. 51-66) (16 p.). Utrecht: Panama/FIsme.
Boersma, G. & Keijzer, R. (19-01-2011). Opbrengstgericht werken voor rekenen-wiskunde op de pabo. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 125-136) (12 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
Gravemeijer, K.P.E., Keijzer, R. & van Galen, F.H.J. (2005). RF01: The significance of task design in mathematics ecucation: examples from proportinal reasoning. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 93-121) (29 p.). Melbourne: PME, paper presentented at PME 2005.
  Artikelen in bundels / proceedings - Vakpublicaties
Keijzer, R., Smit, J., Bakker, A. & Munk, F. (2016). Promoting teachers’ scaffolding of students’ mathematical language in a professional development programme. Proceedings EAPRIL 2015 (November 24-27) (pp. 97-110). Belval, Luxembourg: University of Luxembourg.
Lit, S. & Keijzer, R. (19-01-2011). Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpoassen, toepassen -. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 157-190) (34 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
Lit, S. & Keijzer, R. (20-01-2010). Waardevol reken-wiskundeonderwijs - kenmerken van kwaliteit. In M. van Zanten (Eds.), Waardevol reken-wiskundeonderwijs, kenmerken van kwaliteit (pp. 243-276) (34 p.). Utrecht: Panama/Freudenthal instituut, Universiteit Utrecht, 28e Panama Conferentie.
Keijzer, R. & ter Heege, H. (23-01-2009). Doorgaande ontwikkelingen. In M. van Zanten (red.) (Eds.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde, verslag van de 26e Panama-conferentie (pp. 157-186) (15 p.). Utrecht: Panama/Fisme, Universiteit Utrecht, 26ste Panama-conferentie.
Keijzer, R. & ter Heege, H. (21-01-2009). Leren van evalueren. In M. van Zanten (red.) (Eds.), Leren van evalueren - de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs - Verslag 27ste Panama-conferentie (pp. 175-204) (15 p.). Utrecht: Panama/ Freudenthal instituut Universiteit Utrecht, 27ste Panama-conferentie.
Keijzer, R. (2007). Luisteren, zoeken en verstaan. In M. van Zanten (red.) (Eds.), 25 jaar Panama. Gouden momenten verzilveren (pp. 33-37) (4 p.). Utrecht: Panama/ FIsme.
Gravemeijer, K.P.E. & Keijzer, R. (2004). In gesprek over breuken/verhoudingen. In R. Keijzer & E.T.J. de Goeij (Eds.), Rekenen-Wiskunde als rijke bron (pp. 87-102) (16 p.). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut.
Keijzer, R., Kool, M. & Uittenbogaard, W. (15-01-2003). Stellingname bij het omgaan met verschillen. In R. Keijzer & W. Uittenbogaard (Eds.), Omgaan met verschillen (pp. 67-76) (10 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, Panama Conferentie.
  Inaugurele rede - Overige resultaten
Keijzer, R. (2013). Wiskunde als educatieve uitdaging. (46 p.). Amsterdam/Alkmaar: Hogeschool iPabo, Lectorale rede Amsterdam/Alkmaar: Hogeschool iPabo.
  Boekredactie - Vakpublicaties
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S. & Barth, F. (2013). Rekenen-Wiskunde in de praktijk. Verschillen in de klas. (210 p.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Keijzer, R. & Verschure, C. (2011). Redeneren en combineren (Negende Grote Rekendag). Utrecht: Freudenthal instituut, Publicatie tgv de negende Grote Rekendag.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., den Engelsen, M. & Lek, A. (2011). Rekenen-Wiskunde in de praktijk. Kerninzichten. (364 p.). Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers.
Keijzer, R. & Jonker, V.H. (2009). Over de muurtjes heen kijken. Verslag twee jaar ELWieR. (126 p.). Utrecht: ELWieR/ Freudenthal Institute for sme, Special issue tijdschrift.
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2004). Een wereld van verschillen. Differentiatie in het wiskundeonderwijs. (166 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, Conferentieverslag Panama.
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2001). Uit de lengte of uit de breedte - de kwaliteit van het meetonderwijs. (180 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Panama.
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
R. Keijzer (28-11-2012) The Relevance of Educational Design Research (EDR) for Curriculum Development in Teacher Education
R. Keijzer (18-03-2010) Buiten je boekje gaan
R. Keijzer (14-07-2008) Deca is ten
R. Keijzer (10-07-2004) Reinvention revisited; learning and teaching decimals as example.
R. Keijzer (01-11-2001) Interactie in de klas, waarover gaat dat?
R. Keijzer () With average speed
  Overige resultaten - Overige resultaten
Keijzer, R., Jonker, V.H., Abels, M.J., Wijers, M.M., van Dijk, Greetje, van Galen, F.H.J., Markusse, A., Munk, F., Prinsen, L., Spoelder, Marijke & van Stralen, Jan (28-03-2018). De school als pakhuis - Grote Rekendag 2018. (64 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Abels, M.J., van Galen, F.H.J., Buter, A.B., Markusse, A., Munk, F., Oosterwaal, L., Prinsen, L., Spoelder, Marijke & Sprong, Merel (22-03-2017). Meten, bewegen en construeren - Boek Grote Rekendag. (84 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Wijers, M.M., van Galen, F.H.J., Abels, M.J., Buter, A.B., van Dijk, Greetje, Markusse, A., Munk, F., Prinsen, L., Spoelder, Marijke, Sprong, Merel & van Stralen, Jan (23-03-2016). Kijkje achter de code - Boek Grote Rekendag. (132 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Buter, A.B., van Dijk, Greetje, van Galen, F.H.J., Markusse, A., Oosterwaal, L., Prinsen, L., Spoelder, Marijke, Wijers, M.M., Sprong, Merel & van Bavel, C.M. (25-03-2015). Meetkunde uit de kunst in de klas - Boek Grote Rekendag. (122 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Wijers, M.M., van Galen, F.H.J., Borghouts, C.J.G., Buter, A.B., van Dijk, Greetje, Munk, F., Oosterwaal, L., Prinsen, L., Spoelder, Marijke & Verschure, C. (02-04-2014). De klas in beeld - Boek Grote Rekendag. (94 p.).
Keijzer, R. (2013). De leraar kan rekenen!. In U. van Berge-Bakkum et al. (Red), Kansen op een mooie toekomst (p. 67). Zaanstad: Stichting Agora.
Keijzer, R., Jonker, V.H., Wijers, M.M., van Galen, F.H.J., Borghouts, C.J.G., Buter, A.B., Oosterwaal, L., Prinsen, L.J., Spoelder, Marijke & van Bavel, C.M. (17-04-2013). Spelen met meten en meetkunde - Boek Grote Rekendag. (136 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Wijers, M.M., Munk, F., van Galen, F.H.J., Borghouts, C.J.G., Buter, A.B., Corvers, J., van Leendert, A.J.M., Oosterwaal, L., Spoelder, Marijke & van Bavel, C.M. (18-04-2012). Al tien jaar beestachtig leuk - Boek Grote Rekendag. (138 p.).
Jonker, V.H., Keijzer, R., Wijers, M.M., Munk, F., Borghouts, C.J.G., Buter, A.B., Corvers, J., van Dijk, Greetje, van Galen, F.H.J., van Leendert, A.J.M., Oosterwaal, L., Spoelder, Marijke & van Bavel, C.M. (13-04-2011). Weet je het zeker? - combineren en redeneren - Boek Grote Rekendag. (134 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Corvers, J., van Dijk, Greetje, van Galen, F.H.J., van Leendert, A.J.M., Oosterwaal, L., Verschure, C. & Wijers, M.M. (21-04-2010). Meten te lijf - Boek Grote Rekendag. (184 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Wijers, M.M., van Galen, F.H.J., van Dijk, Greetje, Kolovou, A., van Nes, F.T., Oosterwaal, L., Peltenburg, M.C., Prinsen, L., van Tricht, R.C., Verbruggen, I.L. & van Bavel, C.M. (09-04-2009). Waar voor je geld - Boek van de Grote Rekendag. (140 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Abels, M.J., van Dijk, Greetje, Carvalho de Figueiredo, N.J., van Galen, F.H.J., Peltenburg, M.C., Prinsen, L.J., Verbruggen, I.L., Verschure, C. & Wijers, M.M. (16-04-2008). Het is tijd - Boek Grote Rekendag. (154 p.).
Keijzer, R., Jonker, V.H., Munk, F., Peltenburg, M., van Dijk, Greetje, van Galen, F.H.J., van Tricht, R.C., Verschure, C. & Wijers, M.M. (17-04-2007). Meetkunde, patronen en kunst - Boek Grote Rekendag. (103 p.).
Keijzer, R., van Galen, F.H.J., Gravemeijer, K.P.E., Figueiredo, N. & van Herpen, E.J.T.T. (2005). De kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen. discussiestuk.
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M. & Keijzer, R. (2004). Competentieontwikkeling didactiek rekenen-wiskunde leraren basisonderwijs. Vooraanmelding voor onderzoeksvoorstel ingediend bij NWO PROO.
  Workshop, seminar, course - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R. (17-03-2017) Chair VELON Conferentie 2017 Amsterdam (17-03-2017)
Keijzer, R. (18-05-2016) Chair ElWIeR (18-05-2016) Een serious game voor het ontwikkelen van verrijkte praktijkkennis
  Membership of committee - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R. (2016 2018) Chair Project: Mathematics Intervention Game (MIG) (Event)
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 16:42:53

Afgesloten projecten

Project:
Meetkunde uit de kunst in de klas. Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren. 01-09-2015 tot 01-09-2018
Algemene projectbeschrijving

In het onderzoek staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school (groep 6-8) en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van musea (zoals Boijmans Van Beuningen). In dit programma, waarin samengewerkt wordt door leerkrachten, onderzoekers en de educatieve afdeling van het museum, is veel aandacht voor meten en meetkunde aan de hand van kunst. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent (1) voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, (2) voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en (3) voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.


Lees meer...

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: NRO-PPO (langlopend onderzoek, thema: 'leren voor de toekomst').
Projectleden
Overige projectleden:
  • Museum Booijmans van Beuningen
  • Hogeschool Ipabo
  • Hogeschool Rotterdam
  • OBS de Taaltuin
  • Fridtjof Nansenschool
Gegenereerd op 2018-09-20 16:42:53
Volledige naam
dr. R. Keijzer Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4700
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.62
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5663
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-09-20 16:42:53
Laatst bijgewerkt op 10-12-2012