ECENT en ELWieR

ECENT en ELWIeR dragen bij aan de verbetering van de lerarenopleiding in respectievelijk natuurwetenschappen/techniek en wiskunde/rekenen. Daartoe ontwikkelen, bundelen en verspreiden zij vakinhoudelijke en vakdidactische expertise.

  • ECENT is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
  • ELWIeR is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen