ECENT en ELWieR

Activiteiten voor lerarenopleiders

  • ECENT is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek
  • ELWIeR is het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen