Science Communication

The book "Science Communication, an introduction"
Science Communication - an introduction

De groep wetenschapscommunicatie van het Freudenthal Instituut verzorgt de wetenschapscommunicatievakken in het master SEC programma en ondersteunt gerelateerd wetenschapscommunicatieonderzoek. De groep heeft zijn wortels in gespecialiseerde, biologie-gerelateerde studierichtingen aan de Universiteit Utrecht in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Deze waren gericht op het opleiden van milieu- en gezondheidsvoorlichters. Het bijzonder hoogleraarschap natuur- en milieueducatie werd bekleed door Marjan Margadant-Van Arcken en vervolgens door Kris van Koppen. Arend Jan Waarlo bekleedde de bijzondere leerstoel persoonlijke en maatschappelijke besluitvorming op het gebied van de menselijke genetica en gezondheid van 2003 tot 2014. In 2003, toen het Nederlandse universitaire stelsel werd hervormd tot het Bachelor/Mastersysteem, werd een nieuwe Masteropleiding Wetenschapseducatie en Communicatie opgezet, waarin Natuur- en Milieueducatie en Gezondheidseducatie werden ge├»ntegreerd.  Om het masterprogramma te verbreden en te verdiepen werden wetenschapscommunicatiecursussen ge├»ntegreerd, waaronder cursussen over wetenschapscommunicatie in het algemeen, de dynamiek tussen wetenschap en maatschappij, publieke betrokkenheid bij wetenschap en communicatievaardigheden.