U-Talent

Verrijking en verdieping van onderwijs

Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU) en zo'n 50 partnerscholen uit de regio Utrecht samen aan het verdiepen en verrijken van onderwijs. We organiseren activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten en hebben een netwerkfunctie voor onze partnerscholen.

Van oorsprong richt U-Talent zich op het bèta- en techniekonderwijs. We werken hiervoor binnen de UU samen met onze partners van de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen en de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. De laatste jaren verbreden we ons aanbod richting de alfa- en gammawetenschappen, waarvoor we samenwerken met de faculteiten Geesteswetenschappen, REBO en Sociale Wetenschappen. Het Freudenthal Instituut is penvoerder van U-Talent.

U-Talent maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband van VO-HO netwerken door heel Nederland, waarin we overleggen over gezamenlijke thema’s en waarmee we soms activiteiten organiseren, zoals een tweedaagse excursie naar Hannover.

Doelen

Met U-Talent willen we het volgende bereiken:

  • Betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.
  • Versterking van het regionale onderwijs in het VO en in de bachelor van het HO.
  • Valorisatie van wetenschappelijke kennis.
Bezoek de U-Talent website
  • U-Talent leerlingen masterclass beta
  • U-Talent College
  • Hannover Messe