U-Talent

Excellentiebevordering, talentontwikkeling, uitdaging, verdieping en verbreding

U-Talent is een programma voor talentontwikkeling in de bètavakken. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht werken hierin samen met diverse scholen uit de regio.

U-Talent partners stellen zichzelf de volgende gezamenlijke doelen:

  • Talentontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de bètavakken
  • De professionalisering van bètadocenten en schoolleiders
  • Doorlopende leerlijn studiesucces
  • De professionalisering van HO docenten
  • De valorisatie van het bètaonderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht
  • De ontwikkeling van een gedifferentieerd bèta-netwerk van VO scholen

U-Talent is een samenwerking van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen van de UU, de faculteiten Natuur & Techniek en Educatie van de Hogeschool Utrecht en van 44 scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Het Freudenthal Instituut is penvoerder van U-Talent.

U-Talent programma’s voor leerlingen

U-Talent biedt uitdaging, verdieping en verbreding in de bètavakken van de havo en het vwo. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen in havo en vwo onder- en bovenbouw komen jaarlijks naar de Universiteit of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten, die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bèta schoolvakken: het campusprogramma. De deelnemende scholen bieden verrijking en verdieping aan in het bèta onderwijs volgens een eigen model: het schoolprogramma.

U-Talent Academy

De U-Talent Academy biedt leerlingen 4-6 vwo een brede en diepgaande kennismaking met thema’s uit de bètavakken, een grondige oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek, en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en studiehouding. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand een speciaal ontwikkeld tweedaags lesprogramma. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit. Op de scholen bieden de eigen bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kunnen leerlingen op school uitdagende projecten uitvoeren, en krijgen zij de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden.

U-Talent programma’s voor docenten en schoolleiders

U-Talent omvat professionaliseringsprogramma’s voor VO en HO docenten en schoolleiders. De opbrengst van de U-talent activiteiten op scholen, de universiteit en de hogeschool worden gedeeld in het regionale netwerk en waar gepast ook landelijk beschikbaar gesteld. Opbrengsten zijn onder andere lesmateriaal, professionalisering van VO en HO docenten, schoolmodellen voor differentiatie en een model voor aansluiting van regionale samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

Onderzoek

U-Talent partners ondernemen onderzoeksactiviteiten die zich enerzijds richten op het beschrijven van aspecten van excellentie in de bètavakken en anderzijds op strategieën voor het bevorderen van excellentie op school.