Student Op School (SOS)

Student Op School (SOS) is een project van het Freudenthal Instituut en koppelt enthousiaste studenten aan middelbare scholen in de regio Utrecht.

Het doel van Student op School is het enthousiasmeren van studenten voor het onderwijs, en het helpen verlichten van het lerarentekort in het werkveld. We doen dit door studenten aan het werk te zetten op de school. Daar ondersteunen ze (examen)leerlingen bij het inhalen van achterstanden, bieden begeleiding bij profielwerkstukken en ondersteuning voor docenten met een hoge werkdruk. Ondertussen doen ze ervaring op in het onderwijsveld. Zo bieden we extra handen op de overdrukke scholen, en stimuleren we meer studenten om een beroep in het onderwijsveld te kiezen!

Waarom je als student mee wilt doen

Je wordt gekoppeld aan een school en gaat online of op locatie aan de slag. Leer vanuit jouw vakgebied te communiceren en/of vakkennis over te brengen. In overleg met de school en een vakdocent worden jouw taken bepaald. Voorbeelden: 

  • Ondersteunen van examenleerlingen uit 5 havo/6 vwo: leerlingen op weg helpen met examenvragen, de lesstof uitleggen en het verwerken van informatie. 

  • Extra bijles geven, om leerachterstanden van (pre)examenleerlingen weg te werken.

  • Docenten ondersteunen bijvoorbeeld bij de examenklassen, maar óók juist in andere leerjaren. 

  • Digitaal (huiswerk)vragen van leerlingen beantwoorden. 

Waarom je als school mee wilt doen

SOS is een project waarbij studenten van de Universiteit Utrecht tijdens hun studie met leerlingen en leraren uit het VO in contact komen. Ze verlichten de werkdruk van docenten met ondersteunende werkzaamheden en maken kennis met het werken in het onderwijs. Ondertussen zijn er al op dertien U-Talentscholen studenten digitaal aan de slag, maar er staan nog voldoende studenten voor álle schoolvakken te popelen om jouw school te helpen.