Onderwijs

Het Freudenthal Instituut verzorgt bachelor- en masteronderwijs op het gebied van bètacommunicatie en -educatie, en wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Daarnaast organiseert het FI activiteiten voor leerlingen en professionaliseringsactiviteiten voor bètadocenten.
 

 • Bacheloronderwijs
  Studenten uit alle bèta-bacheloropleidingen kunnen kiezen uit een aantal communicatieve, educatieve, wetenschapshistorische en wetenschapsfilosofische vakken. Bovendien is er een educatieve minor waarmee je binnen je bacheloropleiding een tweedegraads lesbevoegdheid kunt halen, en is er een minor over de geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen. Ook is het mogelijk om binnen het FI onderzoek te doen en een bachelorscriptie te schrijven.
 • Masteronderwijs
  Het FI biedt twee masterprogramma’s aan: de Master History and Philosophy of Science en de Master Science Education and Communication.
 • Daarnaast biedt het FI twee profielen aan: het Communicatie profiel en het Educational Profile.
 • Voortgezet onderwijs
  Diverse activiteiten voor leerlingen, variërend van het Ioniserende Stralen Practicum tot Wiskunde voor Teams, en activiteiten voor alle havo/vwo leerjaren via U-Talent.
 • Alumni
  Contact met alumni van de opleidingen Science Education and Communication, Natuur- en Milieueducatie of Gezondheidsvoorlichting.
 • Leermiddelen
  Materialen voor op school voor wiskunde, rekenen, biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT.
 • Professionalisering
  Professionaliseringsactiviteiten voor zowel VO- als HO-docenten en voor lerarenopleiders.
 • TLL
  De centrale plek bij de Universiteit Utrecht om volop te experimenteren met en onderzoek te doen naar nieuwe onderwijsvormen.