Onderzoek

Het Freudenthal Instituut (FI) is een multidisciplinair instituut dat zich richt op onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen, wetenschapscommunicatie en de geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen. Het onderzoeksdoel van het instituut is het begrijpen en bevorderen van effectief onderwijs voor wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid (scientific and mathematical literacy), gebaseerd op kennis uit de onderwijskunde, wetenschapscommunicatie en de geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen. Het onderzoeksprogramma 2021-2026 van het instituut richt zich op vier onderzoeksthema's:

  1. Science in Society: hoe is wetenschappelijke kennis in de loop van de tijd ontwikkeld in de samenleving, hoe vindt communicatie tussen wetenschap en samenleving plaats en welke kennis van en over wetenschap hebben burgers nodig om met wetenschappelijke vraagstukken in de maatschappij om te gaan?
  2. Scientific and mathematical literacy education: hoe bereiken we hogere orde onderwijsdoelen, hoe stimuleren we de motivatie van studenten voor en betrokkenheid bij science, en hoe realiseren we gelijke kansen en inclusie in het onderwijs?
  3. Digitale technologie voor wetenschappelijke geletterdheid: hoe kan digitale technologie, bijvoorbeeld augmented, mixed en virtual reality en virtuele klaslokalen, worden gebruikt in het voortgezet en hoger onderwijs en in de lerarenopleiding?
  4. Wetenschappelijke geletterdheid in het hoger onderwijs en de lerarenopleiding: hoe ondersteunen we de professionele ontwikkeling van leraren? Wat houdt wetenschappelijke integriteit in en hoe leiden we toekomstige wetenschappers hierin op?

Om deze thema's te onderzoeken, gebruikt het FI verschillende onderzoeksmethoden, waaronder ontwerponderzoek, lesson study en methoden om digitale historische databases te bestuderen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan onderzoekskwaliteit met betrekking tot ethiek, integriteit en privacy, zowel bij het onderzoek van het instituut als in de opleiding van promovendi aan de Universiteit Utrecht. In het onderzoek werkt het instituut nauw samen met partners binnen en buiten de universiteit, zowel nationaal als internationaal.

Download ons onderzoeksprogramma: Scientific and Mathematical Literacy for Life (pdf).

De onderzoeksdata van het FI worden beheerd volgens het Data Management Protocol (pdf).