Onderzoek

Wetenschap speelt een belangrijke rol in de meeste maatschappelijke vraagstukken, of het nu om duurzaamheid, gezondheidszorg of de toekomst van onze voedselvoorziening gaat. Toch is het voor het grote publiek niet eenvoudig om oplossingen en gevolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen te begrijpen en te overzien. Het Freudenthal Instituut onderzoekt hoe wetenschapseducatie het beste kan bijdragen aan geletterdheid in de bètawetenschappen. Deze geletterdheid legt een belangrijke basis voor wetenschappelijk burgerschap.

Download ons onderzoeksprogramma: Scientific and Mathematical Literacy for Life (pdf).

De onderzoeksdata van het FI worden beheerd volgens het Data Management Plan (pdf).

Onderzoeksvragen

Het onderzoek van het Freudenthal Instituut richt zich op doorlopende leerlijnen in het bètaonderwijs, waarbij formele (schoolgebonden) en informele (musea, internet en andere media, ...) vormen van educatie aan bod komen. Centraal staan de volgende vragen:

  • Wat voor begrip van de bètawetenschappen is nodig om wetenschappelijk burgerschap mogelijk te maken?
  • Wat is de maatschappelijke rol van de bètawetenschappen, en hoe kunnen we die rol vanuit historisch en filosofisch perspectief beter begrijpen?
  • Hoe ontwikkelen we onderwijsvormen die bijdragen aan geletterdheid in de bètawetenschappen en die aansluiten bij de behoeften van de maatschappij?
  • Hoe kunnen we de mogelijkheden van ICT beter benutten om docenten en leerlingen in het bètaonderwijs te enthousiasmeren en te ondersteunen?
  • Wat is het onderwijsrepertoire van bèta-docenten, wat zou het moeten zijn, en hoe passen ze dit toe in de klas?