Geschiedenis

Het Freudenthal Instituut (FI) is een multidisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen, wetenschapscommunicatie en de geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen. Het instituut in zijn huidige vorm bestaat sinds de fusie in 2014 van het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education en het Institute for History and Philosophy of Science. Onderstaande tijdlijn geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van het instituut. Op dit moment is het instituut meer dan de som der delen, en profiteert het van het brede scala aan beschikbare expertise, zoals is uitgewerkt in het Onderzoeksprogramma 2021-2026 van het instituut.

Op deze pagina's worden kort de historische achtergronden van het instituut en zijn voorgangers geschetst. We behandelen afzonderlijk:

Daarnaast worden enkele kernreferenties over het werk van het Freudenthal Instituut en zijn voorgangers gegeven.

Een tijdlijn van de verschillende instituten die aan de basis liggen van het huidige Freudenthal Instituut.