Mathijs Boom is docent geschiedenis en filosofie van de klimaat- en milieuwetenschappen aan het Freudenthal Instituut. Aan de Universiteit van Amsterdam werkt hij momenteel aan de afronding van zijn proefschrift over achttiende-eeuwse percepties van geografische en geologische veranderingen in de Lage Landen. Dit project verbindt wetenschapsgeschiedenis met ideeën over de natuur in het specifieke landschap van de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden, om een nieuw licht te werpen op de manieren waarop achttiende-eeuwers zich een voorstelling maakten van het menselijke en natuurlijke verleden van het land dat zij bewoonden.

Mathijs is gefascineerd door de manieren waarop mensen in het verleden een voorstelling maakten van tijd, geschiedenis en historische verandering, of dat nou in natuur of maatschappij was. Hij doceerde diverse onderwerpen, van vroegmoderne geschiedenis tot de publieke rol van wetenschap en de recente geschiedenis van de milieuwetenschappen en politiek van de klimaat- en milieubeweging.