Bacheloronderwijs

Bacheloronderwijs

Het Freudenthal Instituut biedt onderwijs op het gebied van leraarschap, vakdidactiek, wetenschapscommunicatie, wetenschapper in beleid en bedrijf, en wetenschapsfilosofie en -geschiedenis. Daarnaast dragen docenten en onderzoekers bij aan onderwijsinnovatie voor alle bèta-opleidingen en verzorgen zij onderwijs binnen diverse bacheloropleidingen van de faculteit.

Studenten kunnen via de Studentensite bij hun eigen opleiding zien bij ‘profileringsruimte/minors’ welke mogelijkheden zij binnen hun programma hebben om deze cursussen op te nemen.

Voor meer informatie: program.coordinator.SEC@uu.nl

Cursussen

  • Oriëntatie op de Onderwijspraktijk (BETA-B2OOP)
  • Wetenschaps- en techniekcommunicatie (BETA-B2WTC)
  • Stage Wetenschaps- en Techniekcommunicatie (BETA-B3WTS)
  • Bèta in Bedrijf en Beleid (BETA-B2BBB)
  • Filosofie en Geschiedenis van de Natuurwetenschappen (BETA-B2FGN)
  • Ontstaan van de Moderne Natuurwetenschappen (BETA-B2NW)
  • Wiskunde voor dichters, denkers, doeners (WISB105)

Minoren

  • Educatieve Minor (BETA-B2EM + BETA-B3EM)
  • Minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen (diverse cursussen)

Studieadviespad

Binnen de bachelor biologie bestaat het studieadviespad ECM.

Bacheloronderzoek en -scriptie

Het is mogelijk binnen het Freudenthal Instituut onderzoek te doen en een bachelorscriptie schrijven. De mogelijkheden en ingangseisen verschillen per studierichting. Contactpersonen voor thema’s op het gebied van educatie en -communicatie, en wetenschapsgeschiedenis en -filosofie: