Bacheloronderwijs

Het Freudenthal Instituut biedt onderwijs op het gebied van leraarschap, vakdidactiek, wetenschapscommunicatie, wetenschapper in beleid en bedrijf, en wetenschapsfilosofie en -geschiedenis. Daarnaast dragen docenten en onderzoekers bij aan onderwijsinnovatie voor alle bèta-opleidingen en verzorgen zij onderwijs binnen diverse bacheloropleidingen van de faculteit.

Studenten kunnen via de Studentensite bij hun eigen opleiding bij ‘profileringsruimte/minors’ zien welke mogelijkheden zij binnen hun programma hebben om deze cursussen te volgen. Met de educatieve minor kunnen studenten binnen hun bacheloropleiding een tweedegraads lesbevoegdheid halen. Ook is het mogelijk om binnen het FI onderzoek te doen en een bachelorscriptie te schrijven.

Voor meer informatie: program.coordinator.SEC@uu.nl

Cursussen

  • Wetenschaps- en techniekcommunicatie (BETA-B2WTC)
  • Bèta in Bedrijf en Beleid (BETA-B2BBB)
  • Filosofie van de Natuurwetenschappen (BETA-B2FGN)
  • Early Modern knowledges and the intercultural encounter (BETA-B2EMK)
  • Wiskunde voor dichters, denkers, doeners (BETA-B1WD)
  • Studenten Actief in de Maatschappij (BETA-B2STA)
  • Making Modern Science (BETA-B3MMS)
  • Wiskunde voor  dichters, denkers en doeners (BETA-B1WD)
  • Changing Nature; A Historic Climatic and Environmental Knowledge (BETA-B3CN)
  • Living pasts; Augmenting Urban Landscapes and Cultural Heritage  in the Digital Age (BETA-B3LH)

Minoren

Bacheloronderzoek en -scriptie

Het is mogelijk binnen het Freudenthal Instituut onderzoek te doen en een bachelorscriptie schrijven. De mogelijkheden en ingangseisen verschillen per studierichting. Contactpersonen voor thema’s op het gebied van educatie en -communicatie, en wetenschapsgeschiedenis en -filosofie zijn: