Over ons

Het Freudenthal Instituut (FI) is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Bij het FI werken ongeveer 100 docenten, onderzoekers, project- en ondersteuningsmedewerkers.

Het FI bestaat uit:

  • Bètadidactische onderzoeksgroepen: biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde
  • U-Talent (verdieping en verrijking in bèta en techniek)
  • Geschiedenis en grondslagen van de natuurwetenschappen (HPS)
  • Teaching & Learning Lab

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en professionalisering bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Het FI wil hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het VO en HO.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en professionalisering binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bèta-talentontwikkeling binnen U-Talent.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategisch plan 2022-2027 (pdf).