Organisatie

Het Freudenthal Instituut (FI) is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het FI is één van de partners binnen het UU-brede Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU). Het COLUU coördineert de UU-activiteiten op het gebied van (leraren)opleiding en onderwijsinnovatie en -advies.

Bij het Freudenthal Instituut werken ongeveer 100 docenten, onderzoekers en project- en ondersteuningsmedewerkers op de gebieden van didactiek van biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, bèta-talentontwikkeling (U-Talent) en geschiedenis en grondslagen van de natuurwetenschappen (HPS).

Het Freudenthal Instituut: