Wiskunde in Teams

Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskundedagen waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, represtenteren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit.

De Wiskunde A-lympiade 

De Wiskunde A-lympiade is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben. Leerlingen werken in teams van drie of vier leerlingen een dag lang aan het oplossen van een realistisch probleem als: een dienstregeling voor liften; het beveiligen van een museum; het opzetten van een kraslotsysteem. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. 

De Wiskunde B-dag 

De Wiskunde B-dag is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket hebben. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een wiskundig probleem. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt zeker ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht. 

De OnderbouwWiskundeDag 

De OnderbouwWiskundeDag is een competitie voor leerlingen uit 3 havo/vwo. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. Inhoudelijk sluit deze opdracht (voor zover mogelijk) aan bij de nieuwe doelen voor de onderbouw en de denkactiviteiten van cTWO.