Wiskunde in Teams

wiskunde voor teams

Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskundedagen waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, represtenteren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit.

Enkele gerelateerde activiteiten binnen de UU zijn: Grote Rekendag en Grote Wetenschapsdag.