Public Engagement and Science Communication

De Public Engagement and Science Communication (PESC) groep draagt met onderwijs en onderzoek bij aan het stimuleren van informeel onderwijs en het vergroten van wetenschappelijke geletterdheid voor iedereen in de samenleving. Naast ons onderzoek verzorgen wij wetenschapscommunicatie-onderwijs voor verschillende cohorten studenten. Wij zijn toonaangevend in nationale en internationale netwerken van docenten wetenschapscommunicatie en actief op het gebied van open science en communicatievaardigheden in het hoger onderwijs.

De belangrijkste strategische doelstellingen van de PESC onderzoeksgroep zijn:

  1. Het verzorgen van excellent onderwijs in wetenschapscommunicatie;
  2. De impact, zichtbaarheid en het bereik van ons onderwijs en onderzoek binnen de UU vergroten;
  3. De internationale erkenning van ons onderzoek naar publiek engagement en wetenschapscommunicatie vergroten.
Website van de Public Engagement and Science Communication groep