History and Philosophy of Science

HPS Group - Dec 2023
HPS Groep - Dec 2023

De HPS-groep onderzoekt het ontstaan ​​en de constructie van kennis en houdt zich bezig met de verschillen tussen verschillende soorten academische en niet-academische kennis. Historische en filosofische methoden bieden een vruchtbaar uitgangspunt voor kritische reflectie, een cruciaal element van wetenschappelijke geletterdheid, vooral in een tijd waarin kennis steeds meer wordt betwist.

Wij geloven dat filosofische en historische perspectieven elk onderzoeksprogramma kunnen verrijken en dat elke student en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (UU) uitgedaagd moet worden om kritisch te reflecteren op hun onderzoeksveld. Om dit te stimuleren bieden we bacheloropleidingen aan voor studenten van de hele universiteit, evenals een bloeiend HPS-masterprogramma dat tot de topopleidingen in zijn vakgebied in Europa behoort. Onze workshops wetenschappelijke integriteit zijn ingebed in alle onderdelen van de Graduate School of Natural Sciences. De HPS-groep van het Freudenthal Instituut is een van de belangrijkste knooppunten van het UU-brede Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities.

De HPS-groep omvat onderzoekers met veel verschillende disciplinaire achtergronden. We gebruiken een groeiend aantal filosofische en historische methoden, waaronder innovatieve benaderingen van de digitale geesteswetenschappen, om de volgende vier aandachtsgebieden te verkennen:

  1. De aard van kennis;
  2. Kennis en Waarden;
  3. Onze veranderende relatie tot de natuur;
  4. Vanuit de gemeenschap betrokken kritische reflectie in het hoger onderwijs.

Voorbeelden binnen deze vier aandachtsgebieden zijn: