Voortgezet onderwijs

Leerlingen

Het Freudenthal Instituut biedt diverse activiteiten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, namelijk:

  • U-Talent: activiteiten waarbij leerlingen zich kunnen verdiepen en verrijken in bèta, techniek, taal, cultuur, mens en maatschappij.
  • Ioniserende Stralen Practicum: experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen, in een practicumzaal op de Universiteit Utrecht of op je eigen school.
  • Olympiades (wedstrijden voor leerlingen), zoals de Natuurkunde olympiade
  • Wiskunde voor Teams: drie wiskundedagen (Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag, OnderbouwWiskundeDag) waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk.
  • Wisweb: een website met applets (interactieve digitale activiteiten) die eenvoudig in te zetten zijn in de wiskundeles.

Wiskundeactiviteiten voor basisscholen:

Docenten

Het Freudenthal Instituut biedt diverse professionaliseringsactiviteiten voor bètadocenten. Bekijk ons aanbod.