Impact

Het Freudenthal Instituut zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken, en probeert zo bij te dragen aan hedendaagse uitdagingen in het onderwijsveld.
Daarnaast proberen wij onze kennis binnen het veld te verspreiden. Dan doen wij doormiddel van verschillende projecten en evenementen:

 • Conferenties
  Vanuit het Freudenthal Instituut worden jaarlijks conferenties verzorgd binnende verschillende beta vakgebieden en overkoepelende thema's als innovatie, technologie, en de brug tussen voorgezet en hogeronderwijs.
 • ECENt en ELWieR
  ECENt ELWieR is een netwerkproject voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science in Nederland.
 • Co-Teach Informatica
  Co-Teach Informatica is een innovatief programma om informatica mogelijk te maken op scholen waar er geen vakdocent informatica beschikbaar is. Leerlingen krijgen een combinatie van online onderwijs en gastlessen van IT-professionals uit het bedrijfsleven. 
 • U-Talent
  U-Talent slaat de brug tussen het voortgezet en hogeronderwijs, door verschillende langlopende projecten en eendaagse evenementen voor scholieren in de regio Utrecht.
 • Teaching & Learning Lab
  Het Teaching & Learning Lab omvat een studio en twee innovatieve onderwijsruimtes, waarin kan worden geexperimenteerd met- en onderzoek gedaan naar nieuwe onderwijsvormen.
 • Beta4all
  Bèta4all is er voor mensen met een technisch/exacte universitaire opleiding die eerstegraads leraar willen worden in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde – én voor zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen. 
 • Summerschools
  Een speciaal cursusaanbod voor studenten uit het buitenland.