Impact

Het Freudenthal Instituut zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken, en probeert zo bij de dragen aan hedendaagse uitdagingen in het onderwijsveld. Daarnaast proberen wij onze kennis binnen het veld te verspreiden. Dan doen wij doormiddel van verschillende projecten en evenementen:

 • Conferenties
  Vanuit het Freudenthal Instituut worden jaarlijks conferenties verzorgd binnende verschillende beta vakgebieden en overkoepelende thema's als innovatie, technologie, en de brug tussen voorgezet en hogeronderwijs.
 • ECENt en ELWieR
  ECENt ELWieR is een netwerkproject voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science in Nederland.
 • Co-Teach
  Co-Teach brengt de informaticadocent 'digitaal voor de klas' bij scholen waar geen informaticadocent beschikbaar is. Zo kunnen de leerlingen daar óók het vak informatica volgen.
 • U-Talent
  U-Talent slaat de brug tussen het voortgezet en hogeronderwijs, door verschillende langlopende projecten en eendaagse evenementen voor scholieren in de regio Utrecht.
 • Teaching & Learning Lab
  Het Teaching & Learning Lab omvat een studio en twee innovatieve onderwijsruimtes, waarin kan worden geexperimenteerd met- en onderzoek gedaan naar nieuwe onderwijsvormen.
 • Beta4all
  Bèta4all is er voor mensen met een technisch/exacte universitaire opleiding die eerstegraads leraar willen worden in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde – én voor zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen. 
 • Summerschools
  Een speciaal cursusaanbod voor studenten uit het buitenland.