U-Talent

In 2003 startte een kleine groep hoogleraren exacte wetenschappen aan de Universiteit Utrecht een programma voor hoogbegaafde oudere middelbare scholieren in hun regio, om hen de juiste uitdagingen te bieden en hen in contact te brengen met wat er op universiteiten gebeurde. In 2004 nam de eerste groep van 23 leerlingen van 10 scholen deel aan het programma, genaamd 'Junior College Utrecht' (JCU), door twee dagen per week naar de universiteitscampus te komen tijdens hun laatste twee jaar van de middelbare school. JCU werd in 2010 onderdeel van het Freudenthal Instituut voor wetenschaps- en wiskundeonderwijs.

In 2013 veranderde het JCU-programma in de U-Talent Academy, om meer studenten te betrekken, die minder vaak naar de universiteitscampus kwamen om verrijkingsactiviteiten te doen. Daarnaast werd een verbinding gelegd met het Regionaal Steunpunt Utrecht bij de ontwikkeling van lesmateriaal en professionele ontwikkelingsactiviteiten voor docenten exacte vakken en wiskunde.

Deze samenwerking leidde tot het opzetten van het huidige programma met de naam U-Talent. De reikwijdte van het programma verbreedde zich van focus op hoogbegaafde leerlingen naar gemotiveerde leerlingen, en van activiteiten voor leerlingen en docenten naar een meer algemene netwerkfunctie. Momenteel zijn de partners van U-Talent de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en vijftig middelbare scholen. Het Freudenthal Instituut is verantwoordelijk voor het programma, ondersteund door coördinatoren van afdelingen en instituten, en in nauwe samenwerking met coördinatoren op alle scholen.

Three students attending a project organized by U-talent.