Ioniserende Stralen Practicum

Wat is het ISP? 

Wat is dat, ioniserende straling? Je ziet het niet, je ruikt het niet maar toch is het overal aanwezig. We gebruiken het om energie op te wekken, te kijken in ons lichaam en ook voor genezing, in fabrieken om processen te bewaken en om voedsel langer houdbaar te maken. Toch moet je er voorzichtig mee zijn omdat het je ook ziek kan maken. 

Radioactiviteit is ook onderdeel van het examen op vmbo, havo en vwo. Omdat scholen niet zomaar met ioniserende straling mogen werken, maar het toch belangrijk is dat je ook in de praktijk ziet wat het is, kan je school het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) uitnodigen om langs te komen en jullie in staat te stellen op een veilige manier experimenten met ioniserende straling te doen. Je school kan ook langskomen op de Universiteit van Utrecht, waar we een zaal met de experimenten klaar hebben staan. 

Waarom het ISP

De overwegingen om het ISP als centrale voorziening voor de scholen voor voortgezet onderwijs aan te bieden zijn tweeledig. Allereerst hebben scholen niet de financiële middelen om te investeren in de benodigde, relatief dure apparatuur en de noodzakelijke vergunningen en veiligheidsmaatregelen. Daarnaast zou de behandeling van het onderwerp radioactiviteit bij het vak natuurkunde in de Tweede Fase havo/vwo – door gebrek aan radioactieve bronnen en geschikte meetapparatuur op de scholen – een overwegend theoretisch karakter dragen, terwijl juist bij dit maatschappelijk relevante onderwerp een experimentele ervaring kan bijdragen aan een verhoogde motivatie en een beter begrip van de achterliggende theorie. Onderwerpen als halveringstijd, dracht, halveringsdikte, statistisch gedrag van radioactiviteit en achtergrondstraling hoeven zo niet langer aangepraat te worden. Het ISP laat het de leerlingen zelf beleven.