Onderzoek naar blootstelling aan stof bij werknemers op Schiphol

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de persoonlijke blootstelling van medewerkers aan stof op Schiphol.

Schiphol, afhandelaren en hoofdaannemers op de luchthaven gaven opdracht tot het onderzoek. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de mate van blootstelling, welke factoren daarbij een rol spelen en of er verschillen zijn tussen verschillende functies van medewerkers werkzaam op Schiphol Airside. Er is specifiek gekeken naar tien verschillende functiegroepen, ingedeeld op basis van functie-inhoud en locatie van de werkzaamheden. Er zijn persoonlijke stofmetingen gedaan op 23 meetdagen in augustus en september 2023.

Verschillen in blootstelling

In het onderzoek zijn drie verschillende stoffracties gemeten die kunnen worden ingeademd, van groot naar klein: inhaleerbaar, respirabel en ultrafijn stof. Bij inhaleerbaar stof en respirabel stof zijn er weinig verschillen in de blootstelling tussen de verschillende functiegroepen. De metingen voor deze stoffen en metalen in het stof vallen ruim onder de grenswaarden.

Voor een drietal functiegroepen werd niet voldaan aan de huidige grenswaarde voor dieselmotoremissies. Het onderzoek bevestigt daarmee volgens de luchthavenpartners de noodzaak om het gebruik van dieselmotoren verder te reduceren.

Ultrafijn stof

Met betrekking tot ultrafijn stof blijkt uit het onderzoek dat er aanmerkelijke verschillen zijn in de blootstelling aan ultrafijnstof tussen verschillende functiegroepen en locaties op Schiphol. Het onderzoek laat zien dat blootstelling aan ultrafijn stof hoger is naarmate men langer verblijft op pieren en opstelplaatsen van passagiersvliegtuigen. Er is nog geen gezondheidskundige grenswaarde voor ultrafijn stof op basis waarvan de onderzoekers een risicoschatting kunnen uitvoeren.

Onderzoeker Hans Kromhout: “Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal ultrafijne stof deeltjes sterk afhankelijk is van de luchtvochtigheid en de windrichting, maar ook dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de functie groepen en meerdere bronnen van ultrafijn stof een rol spelen. Het beheersen van de blootstelling aan ultrafijn stof zal op Schiphol Airside maatwerk vereisen. Ons onderzoek heeft daar de basis voor gelegd.”

Download het volledige onderzoek