Organisatie

Managementteam

Leerstoelen

Het DGL heeft tien leerstoelen:

Ondersteunende afdelingen

  • Algemeen secretariaat
  • Onderwijssecretariaat
  • Financiële administratie
  • Kliniekassistenten
  • Onderzoekslaboratorium

Proefaccommodatie De Tolakker veehouderijbedrijf van de faculteit Diergeneeskunde