C.Q. (Cindy) Halberstadt

C.Q. (Cindy) Halberstadt

Manager bedrijfsvoering
Management en Bedrijfsvoering
Directeur bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
030 253 1210
c.q.halberstadt@uu.nl

Samen met het departementshoofd verantwoordelijk voor het departement Clinical Sciences (CS) binnen de faculteit Diergeneeskunde. Het departement CS bestaat uit het universitair dierenziekenhuis (Paard en gezelschapsdieren) en is opgebouwd uit 5 afdelingen en de departementale ondersteuningsorganisatie (DOO) waar binnen op 3 pijlers; onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg multidisciplinair wordt samengewerkt voor Dier&Mens. Als manager bedrijfsvoering directe aanstuurder van het bedrijfsvoeringsteam (bestaande uit 3 coördinatoren bedrijfsvoering) en het DOO en (ten aangezien van bedrijfvoering) indirect aan de medewerkers van CS (355 fte) Als lid van het departementsbestuur strategische sparringspartner en adviseur op het gebied van de bedrijfvoering en de 3 kerntaken (OW, OZ en PZ) zowel binnen het departement aan de afdelingsvoorzitters als richting het faculteitsbestuur. 

Zorgdragen voor de uitvoering van het facultaire beleid alsmede het realiseren van de departementsvisie op het gebied van bedrijfsvoering binnen het departement, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het primaire proces en daarmee samenhangende kwaliteits- en veiligheidseisen. 

Zorgdragen voor een goede functionele afstemming en samenwerking met de stafafdelingen van het faculteitsbureau. Daarnaast optreden als projectleider bij faculteitsbrede projecten.  

Cindy Halberstadt geeft leiding aan het bedrijfsvoering team van de klinische sector. Het bedrijfsvoering team bestaat uit Daphne de Loor (Faciliteiten) Joos Schoonenberg (HR) en Dennis Maas (Financiën).