Onderzoeksprogramma's en -instituten

Ons onderzoek is geconcentreerd in verschillende onderzoeksprogramma’s.

Resilient Societies

Resilient Societies is een multidisciplinair onderzoeksthema binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Hierin bundelt de faculteit haar krachten in multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen drie subthema’s: Future of Work, Regulation of Innovation en Resilient Rule of Law.

Onderzoek departement Rechtsgeleerdheid

Het juridisch onderzoek is samengebracht in 5 onderzoeksprogramma’s:

Onderzoek departement Economie (U.S.E.) 

Het U.S.E. Research Institute werkt vanuit het gezamenlijke onderzoeksprogramma Multidisciplinaire economie. Dit bestaat uit 5 thema's:

Onderzoek departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

USBO werkt vanuit het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma Public Matters. Dit programma bestaat uit 2 onderzoekslijnen: 

Departement overstijgende onderzoeksinstituten en kenniscentra

Mark Sanders, universitair hoofddocent Internationale Macro-economie, over zijn werk. "What makes me happy in my work is the aha moment."

Samenwerking in onderzoek

Op nationaal en internationaal niveau hebben de onderzoeksinstituten van de faculteit samenwerkingsverbanden met anderekennisinstellingen. Zij werken onder andere samen in onderzoeksscholen.