Onderzoeksprogramma's en -instituten

Ons onderzoek is geconcentreerd in verschillende onderzoeksprogramma’s.

Onderzoek departement Rechtsgeleerdheid

Het juridisch onderzoek is samengebracht in 5 onderzoeksprogramma’s:

Onderzoek departement Economie (U.S.E.) 

Het U.S.E. Onderzoeksinstituut werkt vanuit het gezamenlijk onderzoeksprogramma Multidisciplinaire Economie en is georganiseerd in vier secties:

Onderzoek departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

USBO werkt vanuit het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma Public Matters. Dit programma bestaat uit 2 onderzoekslijnen: 

Departement overstijgende onderzoeksinstituten en kenniscentra

Samenwerking in onderzoek

Op nationaal en internationaal niveau hebben de onderzoeksinstituten van de faculteit samenwerkingsverbanden met anderekennisinstellingen. Zij werken onder andere samen in onderzoeksscholen.