Nieuws faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Bekijk het nieuws van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.
Heb je vragen? Dan kan je voor rechtsgeleerdheid terecht bij Irina Mak, voor economie (U.S.E.) en voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bij drs. Gert den Toom.