Maatschappelijke impact

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie staat midden in de samenleving. We hechten grote waarde aan het leveren van een bijdrage aan een betere maatschappij. Vandaar dat wetenschappers en studenten worden gestimuleerd te participeren in maatschappelijke projecten.

Vice-decaan Maarten van Bottenburg over maatschappelijke impact

Voorbeelden

De faculteit coördineert het EU-brede project BEUCITIZEN, gericht op onderzoek naar de belemmeringen in de uitvoering van Europees burgerschap. Aan BEUCITIZEN werken onderzoekers mee uit 26 verschillende Europese universiteiten.

Ook is de faculteit trekker van het universitaire focusgebied Sport & Society, dat onderzoek doet naar de functie van sport in de samenleving.

Een ander voorbeeld is het USBO Research Project, dat wisselende thema's heeft. In 2015 deden studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap onderzoek naar de betekenis van Braziliaanse en Nederlandse ontwikkelingen en initiatieven rond mega-evenementen voor de samenleving in Rio de Janeiro.

Social Entrepreneurship

Enige jaren geleden is vanuit  de faculteit het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative gestart. Hier wordt de kennis binnen de Universiteit Utrecht rondom sociaal ondernemerschap gebundeld. In 2016 is in Utrecht het eerste Social Entrepreneurship Festival georganiseerd.

Bijdragen aan debat

Wetenschappers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie dragen bij aan debatten in samenleving, politiek en media. Hun bijdragen rondom een aantal actuele thema’s zijn verzameld in universiteitsbrede dossiers, bijvoorbeeld over Europa, Maatschappelijk verantwoord ondernemenTerrorisme en radicalisering en Vluchtelingen.

Facultaire evenementen

Jaarlijks organiseert de faculteit een facultair evenement voor relaties, alumni, studenten en medewerkers rondom een actueel maatschappelijk thema. Wetenschappers en deskundigen uit het veld discussieren over een maatschappelijk vraagstuk vanuit de drie disciplines Recht, economie, Bestuur & Organisatie. Zie het overzicht met facultaire evenementen.

Onderzoek en advies

Ook uit de onderzoek- en advieswerkzaamheden blijkt duidelijk de grote maatschappelijke betrokkenheid van de faculteit.