Maatschappelijke impact

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie staat midden in de samenleving. We hechten grote waarde aan het leveren van een bijdrage aan een betere maatschappij. Vandaar dat wetenschappers en studenten worden gestimuleerd te participeren in maatschappelijke projecten.

Strategische Agenda Maatschappelijke Impact

De faculteit Recht, Ecomie, Bestuur en Organisatie heeft een Strategische Agenda Maatschappelijke Impact. Met die agenda wil de faculteit expliciteren wat maatschappelijke impact genereren is, waarom dat belangrijk is, en hoe dat plaatsvindt. 

Bijdragen aan debat

Wetenschappers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie dragen bij aan debatten in samenleving, politiek en media. Hun bijdragen rondom een aantal actuele thema’s zijn verzameld in universiteitsbrede dossiers, bijvoorbeeld over Europa, Maatschappelijk verantwoord ondernemenTerrorisme en radicalisering en Vluchtelingen.

Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals (OvP)
De
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft een lange geschiedenis als het gaat om Onderwijs voor Professionals. Wij bieden al langer executive masters, postacademisch onderwijs, professionele modules, leiderschapsprogramma’s, maatwerkopleidingen, in company trainingen aan. Dat aanbod willen we verder versterken, onder meer door multidisciplinaire programma’s ‘in de markt te zetten’, mede in relatie tot strategische thema’s van de UU.

In de agenda schetsen wij hoe we OvP in de toekomst gestalte gaan geven, waarom dat belangrijk is, en wat daarvoor moet gebeuren.