Commissies binnen de Faculteitsraad

Financiële Commissie (FiCo)

Commissie Onderwijs en Onderzoek (Cie O&O)

Personele Commissie (PO)

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de Faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.