Verkiezingen faculteitsraad REBO 2024

Elk jaar organiseert de Kiescommissie REBO verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de personeelszetels. In 2024 zijn er van 13 tot en met 15 mei verkiezingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad.

De studentgeleding van de faculteitsraad telt tien zetels verdeeld over de drie departementen:

  • Departement Rechtsgeleerdheid: 4 zetels
  • Departement U.S.E.: 3 zetels
  • Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap: 3 zetels

Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Je kunt je vanaf 7 maart tot en met 11 april kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een bestaande lijst of door een eigen lijst op te stellen. De ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 11 april 17.00 uur digitaal binnen zijn via REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl.

Meer informatie?

Praktische informatie over de kandidaatstelling, het tijdschema en de benodigde documenten vind je op de teamsite. Vaak gestelde vragen zijn te vinden op de website van de medezeggenschap UU. Voor overige vragen kun je terecht bij de secretaris van de kiescommissie van REBO Wilma Mossink via REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl.