Maatschappelijke Impact Prijs

Societal Impact candy bar

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit. Hiermee benadrukken we het belang van academisch onderwijs en onderzoek met impact en belichten we projecten, initiatieven en acties die academisch onderwijs en onderzoek direct verbinden met de samenleving.  Voor veel van onze studenten en medewerkers is dit een belangrijk streven, zij werken daar hard aan. Op die manier dragen zij bij aan het aanpakken en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken waardoor ‘duurzame, gezonde, veilige en rechtvaardige samenlevingen’ ontstaan. Met deze prijs wil de faculteit bijzondere projecten met maatschappelijke impact belonen.
 

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de prijs heb je als medewerker of student in het afgelopen academisch jaar - individueel of in een team - een maatschappelijk project geleid of een maatschappelijke prestatie geleverd met grote impact. Een link met het onderwijs en/of onderzoek van de faculteit is hierbij een voorwaarde. De projecten kunnen al langer bestaan of nieuw zijn, en direct tot maatschappelijke acties of interventies leiden, of meer indirect staan voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar in alle gevallen worden onderwijs en onderzoek toegankelijk, zijn ze vervlochten met maatschappelijke partners en praktijken, en/of hebben onderwijs en onderzoek aantoonbaar maatschappelijk resultaat. Idealiter werken de projecten c.q. hebben ze gewerkt en tot resultaat geleid, staan ze voor iets groters – hoe specifiek ze ook zijn – en worden ze mede door stakeholders gedragen.

Er is zowel een prijs voor medewerkers als een prijs voor studenten. De prijzen bestaan uit een bedrag van € 1000 (aan te wenden in het kader van de impactprojecten) en worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsborrel van de faculteit.

Criteria

De jury van de prijs hanteert een aantal criteria om de voorstellen te beoordelen en de kandidaten te vergelijken. Probeer in je nominatie aan te geven in hoeverre jouw initiatief aan (een aantal van) deze criteria voldoet. De criteria zijn:

  1. Maatschappelijk profiel: het project of initiatief gaat uit van onderwijs of onderzoek, maar is duidelijk gelinkt aan maatschappelijke partners en praktijken.
  2. Doorwerking: het project of initiatief is een krachtige maatschappelijke interventie, het leidt tot andere zienswijzen, gedachten of handelingen in relatie tot een maatschappelijk vraagstuk.
  3. Vernieuwend: het project of initiatief brengt onderwijs/onderzoek op vernieuwende, eigentijdse of verrassende wijze in relatie tot maatschappelijke partners en praktijken.

Verder is het van belang dat:

  1. er aantoonbaar resultaat is c.q. wordt geboekt;
  2. de activiteiten maatschappelijke verantwoordelijkheid vertegenwoordigen;
  3. de activiteiten herkend en gedragen worden door stakeholders.

Hoe kun je een nominatie indienen?

De deadline voor nominaties is maandag 2 december 2019, 12.00 uur.

Nominaties kun je sturen naarmiprijsrebo@uu.nl. Geef hierbij aan om het om een studentnominatie of een medewerkersnominatie gaat.

Een nominatie moet de volgende documenten bevatten:

  • een korte beschrijving in het Nederlands of Engels (max. 1 A4) van de prestatie/ het project, aan de hand van drie hoofdcriteria (zie boven: 1, 2, 3, en a, b, c);
  • een korte onderbouwing (max. 1 A4) van of toelichting op de maatschappelijke impact, waaruit ook de link met de faculteit blijkt;
  • een korte uitleg (max. ½ A4) over wat de prijs zou betekenen, en hoe het bedrag van 1000,- euro ten goede aan het project zou kunnen komen.

En voor studenten:

  • kort curriculum vitae (CV) en studievoortgang van de voorgedragen kandidaat c.q. het team kandidaten.

Meer informatie over de prijs

De Maatschappelijke Impact Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een individuele student of groep studenten en individuele of teams van medewerkers die aantoonbaar hebben bijgedragen aan het aanpakken en helpen oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, direct verbonden met het onderwijs of onderzoek van de faculteit. Daarbij kan het zowel gaan om een prestatie op macroniveau, bijvoorbeeld in of via een internationale organisatie voor mensenrechten, om een prestatie op mesoniveau, bijvoorbeeld via een project in de stad of via uitvoeringsorganisatie, als om een bijdrage op microniveau, zoals het onderwijs en/of onderzoek verbinden met migratievraagstukken.

Dergelijke prestaties passen  bij de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van onze faculteit, waarbij het streven naar ‘duurzame, gezonde, veilige en rechtvaardige samenlevingen’ voorop staat. Het past ook bij het maatschappelijk engagement van veel van onze studenten en medewerkers, waarbij ze hun academische activiteiten – colleges volgen, onderzoek doen – in directe relatie brengen tot partners en praktijken buiten de deur.

Hoe wordt de winnaar geselecteerd?

Een jury selecteert uit alle inzendingen de 3 beste studentprojecten en 3 medewerkersprojecten en kiest uiteindelijk in beide categorieën 1 winnaar.

Hierbij kijkt de jury naar het project zelf, de inhoud en aanpak, en het maatschappelijk resultaat. Het moet niet alleen een treffend verhaal zijn, maar ook berusten op onderbouwing waaruit blijkt dat maatschappelijk resultaat wordt geboekt. Het project kan verrassend en origineel zijn.

Jury

Voorwaarden inzending Maatschappelijke Impact Prijs

Om mee te kunnen dingen naar de prijs moet de student of medewerker schriftelijk genomineerd worden. Een team kan ook genomineerd worden maar zal gezamenlijk de prestatie geleverd moeten hebben of gezamenlijk leiding hebben gegeven aan een project.

Studenten en medewerkers kunnen zichzelf of een ander nomineren. Wanneer je jezelf nomineert, krijgen we graag twee namen van mensen die jouw project kunnen toelichten.

Reglementen

Winnaars 2019

De Maatschappelijke Impact Prijs werd in 2019 uitgereikt aan de groep studenten die vrijwillig meewerken aan het Juridisch Spreekuur Gedetineerden in de gevangenissen Nieuwegein en Nieuwersluis. In dat wekelijkse spreekuur bezoeken studenten in tweetallen gedetineerden in de inrichting om ze te helpen met juridische vragen van allerlei aard. Huurrecht, ontslagrecht, boetes, voogdij, het regime in de gevangenis, vragen over gerechtelijke procedures. Allerlei vragen waarvoor de advocaten van de gevangenen vaak geen tijd hebben.

De Maatschappelijke Impact Prijs voor medewerkers ging naar Peter Linde en Jeroen Vermeulen, de oprichters en coördinatoren van het Learning Lab Overvecht. Dit lab is vier jaar geleden ontstaan uit een Erasmus+ project over 'Community Enterprise Action Learning' en is uitgegroeid tot een universiteitsbreed onderwijsinnovatieprogramma over 'Community engagement'.

Eerdere Winnaars 

In 2017 is de Impact Prijs voor het eerst uitgereikt. De winnaars waren Marij Swinkels, Hilke Grootelaar en Elena Valbusa voor het project InclUUsion en student Francesca Ali voor het project Taste before you waste.

In 2018 wonnen collega's Paulien de Morree en Herman Kasper Gilissen samen de prijs voor de Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR). Een stichting die in het Grote Merengebied in Afrika kennis overdraagt over mensenrechten en ook een rechtswinkel heeft. De studentprijs ging naar Gerben Hiemstra, die in het mbo studieverenigingen helpt op te richten.

Bekijk alle nominaties van 2017, alle nominaties van 2018 en alle nominaties van 2019.