Maatschappelijke Impact Prijs

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit. Hiermee benadrukken we het belang van academisch onderwijs en onderzoek met impact en belichten we projecten, initiatieven en acties die academisch onderwijs en onderzoek direct verbinden met de samenleving. 

Societal Impact candy bar

Voor veel van onze studenten en medewerkers is dit een belangrijk streven, zij werken daar hard aan. Op die manier dragen zij bij aan het aanpakken en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken waardoor ‘duurzame, gezonde, veilige en rechtvaardige samenlevingen’ ontstaan. Met deze prijs wil de faculteit bijzondere projecten met maatschappelijke impact belonen.
 

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de prijs heb je als medewerker of student in het afgelopen academisch jaar - individueel of in een team - een maatschappelijk project geleid of een maatschappelijke prestatie geleverd met grote impact. Een link met het onderwijs en/of onderzoek van de faculteit is hierbij een voorwaarde. De projecten kunnen al langer bestaan of nieuw zijn, en direct tot maatschappelijke acties of interventies leiden, of meer indirect staan voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar in alle gevallen worden onderwijs en onderzoek toegankelijk, zijn ze vervlochten met maatschappelijke partners en praktijken, en/of hebben onderwijs en onderzoek aantoonbaar maatschappelijk resultaat. Idealiter werken de projecten c.q. hebben ze gewerkt en tot resultaat geleid, staan ze voor iets groters – hoe specifiek ze ook zijn – en worden ze mede door stakeholders gedragen.

Er is zowel een prijs voor medewerkers als een prijs voor studenten. De prijzen bestaan uit een bedrag van € 1000 (aan te wenden in het kader van de impactprojecten) en worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsborrel van de faculteit.

Uitreiking Maatschappelijke Impact Prijs 2020

Meer informatie over de prijs

De Maatschappelijke Impact Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een individuele student of groep studenten en individuele of teams van medewerkers die aantoonbaar hebben bijgedragen aan het aanpakken en helpen oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, direct verbonden met het onderwijs of onderzoek van de faculteit. Daarbij kan het zowel gaan om een prestatie op macroniveau, bijvoorbeeld in of via een internationale organisatie voor mensenrechten, om een prestatie op mesoniveau, bijvoorbeeld via een project in de stad of via uitvoeringsorganisatie, als om een bijdrage op microniveau, zoals het onderwijs en/of onderzoek verbinden met migratievraagstukken.

Dergelijke prestaties passen  bij de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van onze faculteit, waarbij het streven naar ‘duurzame, gezonde, veilige en rechtvaardige samenlevingen’ voorop staat. Het past ook bij het maatschappelijk engagement van veel van onze studenten en medewerkers, waarbij ze hun academische activiteiten – colleges volgen, onderzoek doen – in directe relatie brengen tot partners en praktijken buiten de deur.

Nominaties Studenten 2020

En de winnaar is...

In 2020 ging de Impact Prijs voor studenten naar Myra Bledoeg en haar project 'Natte Voeten'.

De jury zei hierover: “Hoewel dit geweldige project moest worden geannuleerd op de dag van de eerste corona persconferentie, 12 maart 2020, is en blijft dit een geweldig project. Het visualiseert de effecten van klimaatverandering letterlijk, door stijgende waterstanden op het Academiegebouw te projecteren. Dit was gekoppeld aan de REBO Impact Night (die ook moest worden afgelast), en werd georganiseerd door UVSV, samen met maatschappelijke partners. Hopelijk kan het dit jaar alsnog een keer doorgaan.”

Nominaties Medewerkers 2020

En de winnaar is...

In 2020 ging de Impact Prijs voor medewerkers naar Marie-Jeanne Schiffelers en Scott Douglas en hun project 'Laaggeletterdheid'.

De jury was onder de indruk van de nadruk op een meer verborgen maatschappelijk probleem, de manier van werken, de nieuw ontwikkelde instrumenten, de schaalgrootte, de vele partners en de sterke combinatie van consultancy, onderzoek, onderwijs en impact. Gefeliciteerd!