Maatschappelijke Impact Prijs

Societal Impact candy bar

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit. Hiermee benadrukken we de maatschappelijke impact die we proberen te creëren via ons onderzoek en onderwijs. Ook voor onze studenten en medewerkers is dit een belangrijk streven. Op veel manieren dragen zij bij aan het aanpakken en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met deze prijs wil de faculteit bijzondere projecten met maatschappelijke impact belonen.
 

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de prijs heb je als medewerker of student in het afgelopen jaar - zelf of in een kleine groep - een maatschappelijk project geleid of prestatie geleverd met grote maatschappelijke impact. Een link met het onderwijs en/of onderzoek van de faculteit is hierbij een voorwaarde.

Er is zowel een prijs voor medewerkers als een voor studenten. De prijzen bestaan uit een bedrag van € 1000 en worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsborrel van de faculteit.

Hoe kun je een nominatie indienen?

De deadline voor nominaties is maandag 17 december 2018, 12.00 uur.

Nominaties kun je sturen naarmiprijsrebo@uu.nl. Geef hierbij aan om het om een studentnominatie of een medewerkersnominatie gaat.

Een nominatie moet de volgende documenten bevatten:

  • een korte beschrijving in het Nederlands of Engels (max. 1 A4) van de prestatie / het project;
  • een korte onderbouwing of toelichting van de maatschappelijke impact waaruit ook de link met de faculteit blijkt.

En voor studenten:

  • het curriculum vitae en studievoortgang van de voorgedragen kandidaat /groep kandidaten.

Meer informatie over de prijs

De Maatschappelijke Impact Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een individuele student of groep studenten of medewerkers die - op een wijze die direct of indirect is verbonden met het onderwijs of onderzoek van de faculteit - aantoonbaar hebben bijgedragen aan het aanpakken en helpen oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Daarbij kan het zowel gaan om een prestatie op macro-niveau, bijvoorbeeld in een internationale organisatie voor mensenrechten, als om een bijdrage op micro-niveau, zoals het verlenen van bijstand aan een vluchteling in de eigen woonomgeving.

Hoe wordt de winnaar geselecteerd?

Een jury selecteert uit alle inzendingen de 3 beste studentprojecten en 3 medewerkersprojecten en kiest uiteindelijk voor beide categorieën 1 winnaar.

Hierbij kijkt de jury naar de onderbouwing van het maatschappelijk resultaat. Het moet niet alleen een treffend verhaal zijn, maar ook berusten op onderbouwing waaruit blijkt wat het maatschappelijk resultaat is of zou kunnen zijn.

Jury

  • Prof. Marleen van Rijswick (departement Rechtsgeleerdheid)
  • Prof. Judith van Erp (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO)
  • Dr. Hein Roelfsema (departement Economie - U.S.E.)
  • Anne-Wil Dijkstra (Choco Co-Captain Tony’s Chocolonely)

Voorwaarden inzending Maatschappelijke Impact Prijs

Om mee te kunnen dingen naar de prijs moet de student of medewerker schriftelijk genomineerd  worden. Een groep kan ook genomineerd worden maar zal gezamenlijk de prestatie geleverd moeten hebben of leiding hebben gegeven aan een project.

Studenten en medewerkers kunnen zichzelf of een ander nomineren. Een laatste randvoorwaarde is dat de prestatie in het afgelopen jaar moet zijn geleverd.

Reglementen

Eerdere Winnaars 

In 2017 is de Impact Prijs voor het eerst uitgereikt. De winnaars waren Marij Swinkels, Hilke Grootelaar en Elena Valbusa voor het project InclUUsion en student Francesca Ali voor het project Taste before you waste.

In 2018 wonnen collega's Paulien de Morree en Herman Kasper Gilissen samen de prijs voor de Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR). Een stichting die in het Grote Merengebied in Afrika kennis overdraagt over mensenrechten en ook een rechtswinkel heeft. De studentprijs ging naar Gerben Hiemstra, die in het mbo studieverenigingen helpt op te richten.

Bekijk alle nominaties van toen en alle nominaties van vorig jaar.