Over de faculteit

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie brengt 3 vakgebieden samen binnen de Universiteit Utrecht. De faculteit omvat de departementen Rechtsgeleerdheid, Utrecht University School of Economics en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Samenleving en samenwerking

Wij leiden mensen op die verantwoordelijk willen zijn voor het inrichten van een vitale, veerkrachtige en weerbare samenleving. Onze onderzoekers bestuderen maatschappelijk relevante vraagstukken in multidisciplinair verband. 

Wilt u weten wat de faculteit bijzonder maakt en wat onze mensen drijft? Bekijk het profiel en de missie van de faculteit.

Volg het faculteitsnieuws en bezoek interessante activiteiten

Heeft u belangstelling voor recht, economie, bestuurskunde en organisatiewetenschap? Volg dan het nieuws van de faculteit. U kunt ook een van de activiteiten in de faculteitsagenda bezoeken. Wij heten u graag welkom!

Organisatie van de faculteit

De faculteit heeft een eigen faculteitsbestuur, een faculteitsraad en een aantal faculteitsondersteunende diensten.

Bent u op zoek naar een directeur, hoogleraar, docent, secretaresse of een andere medewerker? Bekijk het overzicht met medewerkers van de faculteit.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit of een van de departementen? Raadpleeg de contactgegevens van de faculteit en de departementen.